Lovande resultat från den första affektfokuserade internetbehandlingen för ungdomar

En ny studie från ERiCA-projektet, som bedrivs med Stockholms universitet som huvudman, har undersökt affektfokuserad internetbaserad psykodynamisk terapi (IPDT) vid behandling av depression hos ungdomar och kommit fram till att det kan vara en effektiv intervention. Studiens resultat ser lovande ut: över hälften svarade positivt på behandling och ungefär en tredjedel uppfyllde inte kriterier för … Läs mer

Två sessioner i veckan mer effektivt än en session i veckan vid behandling av depression

Ett forskarteam från Holland har i en ny studie som blivit publicerad i British Journal of Psychiatry undersökt huruvida behandlingsintensitet (uttryckt i antal sessioner i veckan) påverkar resultaten vid behandling av depression. De hänvisar i artikeln till en tidigare metaregressionsanalys, som kom fram till att antal sessioner per vecka, snarare än totalt antal sessioner, korrelerade … Läs mer

Ny studie: Automatiserad VR-behandling kan vara effektiv mot spindelfobi

I en precis precis publicerad studie har vi undersökt exponeringsbehandling med Virtual Reality för att behandla spindelfobi. Dessa typer av behandlingar kallas ofta för ”VRET” (Virtual Reality Exposure Therapy). Den nya studien följer upp en tidigare studie (Miloff et al., 2019) där terapeut-ledd VRET jämförts med ensessions in-vivo exponeringsbehandling mot spindelfobi. Den tidigare studien fann … Läs mer

Kort telefonkontakt med storspelare minskar deras förluster med 30% upp till ett år senare

En ny studie ledd av forskare på Stockholms Universitet följer upp en tidigare studie som undersökt huruvida man kan minska storspelares spelande genom att kontakta de via telefon eller brev. Studien är gjord på storspelare från det norska spelbolaget Norsk Tipping och visar att telefonkontakt, som hade störst effekt, hade minskat storspelares förluster med i … Läs mer