Attentional Bias Modification vid social ångest – ju mindre desto bättre?

Selektiv uppmärksamhet på negativ, obehaglig information och hot är ofta en bakomliggande mekanism vid ångestproblematik, och därför finns det behandlingsmetoder som riktar in sig på att ändra på denna selektiva uppmärksamhet. Attentional Bias Modification, ABM, går ut på att göra detta med hjälp av ett datorträningsprogram. I en aktuell studie (som precis accepterats för publicering … Läs mer

Fysisk aktivitet eller KBT – ny studie undersöker vad som är bäst vid depression

Depression är en av de vanligaste psykiska sjukdomarna i Sverige och i världen idag. En depression kan i vissa fall ”gå över” utan behandling, men risken för återfall minskar betydligt om den drabbade får psykologisk behandling. Trots att det idag finns flera effektiva behandlingar är det en stor andel drabbade som inte söker hjälp. Ett … Läs mer

GamTest – ett nytt tillförlitligt sätt att mäta fem dimensioner av problematiskt spelande

Det ökade antalet spelsajter på nätet under senare år innebär att spel om pengar har blivit mer lättillgängligt. Detta skulle kunna leda till att fler får problem med problemspelande. Samtidigt innebär onlinespelande även nya möjligheter att introducera åtgärder som kan förhindra spelproblem. GamTest är ett onlinetest av spelbeteende och ger information som kan användas för … Läs mer

Stor potential för behandlingar med VR-glasögon

Exponeringsterapi är en mycket effektiv behandling vid olika typer av ångestdiagnoser, antingen i sig själv eller som en del av en mer omfattande behandling. Men det finns utrymme för förbättringar. Vid exponering arbetar man med att patienten ska utsätta sig för sådant som tidigare har väckt ångest eller rädsla, så att hen får möjlighet att … Läs mer

Effektiv KBT-behandling ger långsiktiga strukturella förändringar i hjärnan

Vi vet idag att den mänskliga hjärnan är plastisk, alltså att den kan förändras och utvecklas. Studier har med exempelvis magnetresonansavbildning kunnat visa så kallade strukturella förändringar i hjärnan efter aktiviteter och psykiatriska behandlingar. Strukturella förändringar innebär förändringar i hur hjärnan är uppbyggd, exempelvis i vilka delar det finns många nervceller och var det finns … Läs mer

Acceptance and Commitment Therapy via internet kan hjälpa vid generaliserat ångestsyndrom

Personer med generaliserat ångestsyndrom (även kallat GAD efter engelskans Generalized anxiety disorder) lider av överdriven oro och ängslan som upplevs som okontrollerbar. Även sömnsvårigheter, muskelspänning och koncentrationssvårigheter är kopplade till diagnosen, som generellt sett är kroniskt om man inte får behandling. Klassisk KBT-behandling, där man bland annat använder sig av kognitiv omstrukturering och avslappning, har … Läs mer

Behandlingsplattformen Iterapi – 18 års erfarenheter av internetterapi

Under de senaste åren har användningen av internet och modern informationsteknologi inneburit stora förändringar för hur psykiskologisk behandling tillgängliggörs. Metaanalyser har visat att psykologisk behandling som administreras via internet, som till exempel internetbaserad KBT, ger lika goda effekter som ”vanlig” terapi, ansikte mot ansikte. I en nyligen antagen artikel beskriver vi behandlingsplattformen Iterapi som utvecklats … Läs mer

ACTsmart – en mobilversion av Acceptance and Commitment Therapy

Terapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, är en del av den så kallade tredje vågen inom KBT och fokuserar på psykologiska fenomens funktion och kontext. Forskning har visat att ACT kan vara verksamt för personer med ångestsjukdomar och effekterna har varit på samma nivå som vid behandling med traditionell KBT. När det gäller traditionell KBT … Läs mer

Metaanalys på individnivå ger nya insikter om mekanismerna bakom ångest och vilken behandling som passar vilka patienter

Ångeststörningar är den största diagnosgruppen bland psykiska sjukdomar. Globalt beräknas ungefär 812 miljoner människor vara drabbade. Trots att vi sedan många år tillbaka har haft tillgång till effektiva medicinska och terapeutiska behandlingar är det en minoritet som får adekvat hjälp. En väg för att öka tillgången till behandling är att dra nytta av den tekniska … Läs mer

Ny studie blir först med att undersöka resultaten av parterapi vid spelberoende

Ungefär 70 % av befolkningen i Sverige i åldrarna 16–84 år ägnar sig åt spel om pengar. Denna siffra omfattar även personer som spelar mycket sällan. För de flesta som spelar leder inte spelandet till några problem, men för en minoritet kan spelandet få ödesdigra konsekvenser för deras ekonomi, hälsa och relationer. Problemspelande definieras som … Läs mer