Prokrastinering: Goda behandlingsresultat håller i sig efter 1 år

Att med avsikt skjuta upp nödvändiga uppgifter – att prokrastinera – är vanligt förekommande i många människors liv. Även då det ofta uppfattas som stressande och aldrig särskilt hjälpsamt, är ett sådant uppskjutande sällan associerat med mycket påfrestning eller omfattande konsekvenser. Däremot kan det för vissa individer utvecklas till ett vanemässigt beteendemönster som påverkar både … Läs mer

Relationen mellan perfektionism och självmordstankar

Självmord är ett växande hälsoproblem och en utmaning för samhället. För att förhindra självmord behöver vi förstå faktorer som påverkar varför vissa utvecklar självmordstankar medan andra inte gör det. Perfektionism är just en sådan faktor som visat sig vara relaterad till studenters psykiska hälsa. Med perfektionism menar man tendensen att sätta upp extremt höga krav på … Läs mer

Emotionell intelligens modererar upplevd stress och suicidtankar hos deprimerade ungdomar

Självmord (suicid) är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen bland ungdomar i åldern 15-24 (World Health Organization, 2012). I Sverige tog totalt 1531 personer livet av sig under år 2014 (1044 män och 487 kvinnor – se detaljerade statistik). Det mänskliga lidandet kring dessa öden är bortom våra mätinstrument. Då det är osannolikt att ett … Läs mer