CV

Brasklapp: Absolut inte fullständig och inte vidare bra uppdaterad heller…

YRKESERFARENHET

2013-02-01⇨ Professor i klinisk psykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
2018-2023 Gästprofessor vid University of Southern Denmark.
2012-2015
Gästprofessor vid Linköpings universitet.
2010-2013 Professor i klinisk psykologi, Inst f Psykologi, Umeå universitet.
2010 Lektor i psykologi vid Linköpings universitet.
2005-2009 Postdoktor, Inst Beteendevetenskap, Linköpings universitet.
2005 Gästlärare på institutionen för psykologi vid Uppsala universitet under 3 månader.
2004-2005 Forskare, Inst för Psykologi, Uppsala Universitet.
2001-2004 Doktorand, Inst för Psykologi, Uppsala Universitet.
2000-2001 Forskningsassistent, Inst för Psykologi, Uppsala Universitet.

UTBILDNING

2012-2013 Specialist i klinisk psykologi (Psykologförbundet)
2006-2009 Psykoterapeutprogrammet (Uppsala Universitet).
2001-2004 Forskarutbildning i klinisk psykologi (Uppsala universitet).
1995-2000 Psykologprogrammet (Uppsala universitet).
1992-1993 College, Olympia, USA

EXAMINA / TITLAR / LEG

2013 Specialist i klinisk psykologi (Psykologförbundet)
2009 Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut.
2006 Docent i psykologi (Linköpings universitet).
2004 Doktorsexamen i psykologi, Uppsala universitet [Se avhandling].
2002 Socialstyrelsens legitimation som psykolog.
2000 Universitetsexamen, Psykologprogrammet, Uppsala universitet.

FORSKNINGSANSLAG

Allt är relativt men givet min ålder är jag nöjd! Som huvudsökande har jag t ex beviljats större anslag av Fas, Forte, Folkhälsomyndigheten, Region Stockholm, Riksbanken samt Vetenskapsrådet.

VETENSKAPLIGA MERITER

2022⇨ Associate editor: Journal of Psychedelic Studies.
2022⇨ Associate editor: Internet Interventions (var det även några år från det att vi startade tidskriften, dvs 2013).
2022⇨ Med i FORTES beredningsgrupp för forskningsanslag.
2020⇨ Med i internationell expertpanel som bedömer forskningsanslagsansökningar (Finlands Akademi).
2019⇨
 Sveriges representant för eHälsa (EFPA TF on E-health).
2019⇨ Vetenskaplig rådgivare till Kriminalvårdens vetenskapliga råd
2007⇨ Handledning av doktorander: Har varit huvudhandledare för ett antal disputerade doktorander (Lise Berman-Nordgren, Alexander Rozental, David Forsström, Mårten Tyrberg,  Jakob Jonsson, Kristoffer Magnusson, Ekaterina Ivanova, Alexander Miloff, Lichen Ma) samt har ett antal pågående huvudhandledarskap (Jonas Rafi, Jan-Erik Lundkvist, Katarina Georgsson, Martin Oscarsson). Har även varit biträdande handledare för följande disputerade doktorander (Olof Molander, Rikard Sunnhed, Mats Dahlin, Anders Nilsson, Henrik Josephson, Markus Nyström, Kristofer Vernmark, Kristin Silvernagel, Kristoffer NT Månsson, Hoa Ly, Robert Johansson, Vendela Zetterqvist-Westin, Jan Bergström) och följande pågående doktorander (Karin Lindqvist, Jakob Mechler, Johan Lundin, Viktor Månsson, Olof Johansson, Danilo Romero och Sam Andersson). Samtliga inom psykologi eller psykiatri. Dessutom mentor för Erik Forsell samt Glenn Kristoffersson. Postdoktorer: Johanna Boettcher, Philip Lindner, Anne-Will Kruijt och Ewelina Smoktunowicz.
2013⇨ Editorial board för bland annat Behaviour Research and Therapy,  Computers in Human Behavior och Behavioural and Cognitive Psychotherapy.
2011⇨ Opponent på disputation (Tobias Lundgren [Uppsala universitet] Carolina Widinghoff [Lunds Universitet], Robin Kok [Vrije Universiteit Amsterdam], Thomas Nilsson [Lunds Universitet]) och ledamot i betygsnämnden vid ett flertal disputationer (Aarhus x 2, Göteborg, Karlstad, Karolinska x 3, Linköping, Uppsala, Västerås).
2009-2022 Editor-in-chief för tidskriften Cognitive behaviour therapy (www.CognBehavTher.com), med impact factor 5.8 när jag slutade.
2007⇨ Examinator för doktoranderna Cunningham (Macquarie University). Damian Hardwicks (University of Ballarat) samt Jaymee-Lee Chebli (University of Sydney).
2000⇨ Extern granskare för manus inskickade till ett 40-tal olika vetenskapliga tidskrifter (t ex Journal of Consulting and Clinical Psychology, Addiction, Behaviour Research and Therapy).
2000⇨ Huvudhandledare eller biträdande handledare för över 200 examinerade C eller D-uppsatser (de flesta är psykologexamensuppsatser). Se listan här.
 

PSYKOLOGIRELATERADE MERITER (ÖVRIGA)

2020⇨   Ledamot i Stiftelsen Osmond Foundation.
2013-2019     Styrelsemedlem Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk samt styrelseledamot i Stiftelsen RFMA.
2010⇨     Sakkunnig vid flertalet professorsbefodringsansökningar/lärostolsprofessurer t ex Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (2017 x 2), University of Southern Denmark (2017, 2021).
2010⇨     Sakkunnig vid flertalet docenturansökningar, t ex Karolinska Institutet (x2), Örebro universitet, Stockholms universitet (x 2), Linköpings universitet, Växjö Universitet.
2008⇨     Uppdrag som sakkunnig vid tillsättning av flertalet lektorat i psykologi vid Mittuniversitetet, Växjö samt Linköpings universitet.
2008     Utmärkelse för betydelsefulla insatser i beteendeterapins främjande i Sverige.
2007     Den svenska föreningen för Beroendemedicins pris för bästa presentation på Svenska Läkaresällskapets riksstämma år 2007
2006     Linköpings universitets kandidat till Kungliga Vetenskapsakademiens pris i psykologi.
2005     Vinnare i tävlingen ”Bästa doktorsavhandling 2004” (Beteendeterapeutiska föreningen).
2004⇨   Startade International Society for Research on Internet Interventions som är med i styrelsen för European Society for Research on Internet Interventions samt ideell förening för internetterapi i Europa (ESRII).
2003⇨ Handledare (eller bitr) för Sveriges bästa psykologexamensuppsats (enligt Psykologförbundet eller Beteendeterapeutiska föreningen) år 2003, 2004, 2006, 2007, 2017, 2019, 2020.
2001     Utmärkelse för betydelsefulla insatser i beteendeterapins främjande i Sverige.
2000    Ensam vinnare av Psykologförbundets tävling om Sveriges bästa psykologexamensuppsats.
1999     Vinnare av läkarstämmans tävling om ”Sjukvårdens bästa IT-projekt  år 1999”.

Här är några utmärkelser:

 • Uppsala universitets mest populära doktorsavhandling år 2004-2014.
 • Psykologiska Föreningens Pedagogiska Pris 2011
 • Priset ”Informationsspridning om beteendeterapi eller KBT år 2022” från Beteendeterapeutiska föreningen.
  Den svenska föreningen för Beroendemedicins pris för bästa presentation på Svenska Läkaresällskapets riksstämma år 2007.
 • Linköpings universitets enda kandidat till Kungliga Vetenskapsakademiens pris i psykologi år 2006.
 • Pris för 2004-års bästa doktorsavhandling.
 • När tävlingen om sjukvårdens bästa IT-projekt avgjordes på 1999 års läkarstämma kom Panikprojektet på delad första plats. Tidningen Dagens Medicin var värd för tävlingen och juryns arbete leddes av professor Johan Calltorp.
 • 2:a pris i Venture cup
 • 2001 års utmärkelse för betydelsefulla insatser för beteendeterapins främjande i Sverige.
 • 1:a pris i Psykologförbundets nationella tävling för ”Bästa psykologuppsats” 2001.
 • Finalist i GötaPriset 2001. ”GötaPriset – en tävling för nytänkande inom kvalitetsarbete. Nyligen inleddes tävlingen som ska inspirera till nya lösningar inom kommuner, stat och landsting. Den stöds bland annat av SIQ och ett flertal fackförbund.” Läs mer på:http://www.kvalitetsmassan.se
 • Stipendium från Beteendeterapeutiska föreningen för arbete med spridande av KBT-kunskap genom rolig frågesport.