Varmt välkommen på releasefest!

Fredag 7 december klockan 18.00 bjuder vi in till festligheter i samband med släppet av vår bok Tio i tolv – Att lyckas med nyårslöften, mål och beteendeförändringar. Vi hoppas att du har möjlighet att närvara och fira detta med oss. Under kvällen bjuds det på lite snacks, dryck och ett kortare författarsamtal om boken … Läs mer

Studie på Studenthälsan visar hur man bäst behandlar prokrastinerare

Prokrastinering, att avsiktligt skjuta upp sådant man behöver göra, är ett vanligt problem. Detta gäller inte minst bland universitetsstudenter: åtminstone 50 % upplever betydande problem med att slutföra uppgifter. Detta kan givetvis påverka studieresultaten negativt och det kan även leda till stress, oro, ångest och skam. KBT tros kunna hjälpa vid problem med prokrastinering, men … Läs mer

Två nya studier om att övervinna sin perfektionism

Perfektionism kan beskrivas som tendensen att sätta upp extremt höga krav på sig själv och ibland även andra. Detta kan vara något som fungerar bra för individen och motiverar till prestation, men det riskerar för vissa att bli problematiskt – när de höga kraven istället leder till oro, undvikanden, prokrastinering och självkritik. Perfektionism kan även … Läs mer

Grattis Alexander Rozental som disputerar idag!

Idag disputerar psykologen Alexander Rozental på en avhandling med namnet ”Negative effects of Internet-based cognitive behavior therapy: Monitoring and reporting deterioration and adverse and unwanted events”. Jag har varit huvudhandledare och Johanna Boettcher och Gerhard Andresson biträdande. Vi är alla tre enormt stolta över Alexander! Förhoppningsvis kommer även opponenten, Adam Radomsky från Kanada, vara lika … Läs mer

Största behandlingsstudien om uppskjutande nu publicerad

Nu är resultatet från världens största randomiserade kontrollerade behandlingsstudie mot prokrastinering accepterad och tillgänglig för läsning online. Studien är publicerad i den välrenommerade tidskriften Journal of Consulting and Clinical Psychology (Impact Factor: 5.279). Att prokrastinera innebär att man medvetet skjuter upp saker trots att man vet att det kan få negativa följder. Genom webbvideon nedan … Läs mer

Att skilja prokrastinerare från andra och från varandra

Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare

Erik Forsell och Andreas Svensson är två duktiga nyblivna psykologer för Linköpings universitet som precis försvarat sin examensuppsats ”Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare”. Jag var en av de stolta handledarna. Uppsatsen är en utvärdering av … Läs mer

Behandling för uppskjutare: internet eller gruppbehandling – vad är bäst för en prokrastinerare?

Idag accepterades och publicerades studieprotokollet till en kommande studie. Titeln är ”Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial”. Prokrastinering kännetecknas av att medvetet förhala påbörjandet eller slutförandet av en uppgift trots vetskap om att det kan rendera i negativa konsekvenser. Till skillnad från andra närbesläktade problemområden, däribland bristande självhävdelse … Läs mer

Formulär

Här kan du hämta hem de formulär jag översatt. Samtliga översättningar är godkända av författarna och får kopieras och användas gratis (men inte säljas). Om du inte lyckas öppna formulären beror detta troligtvis på att det är sparat i ”PDF-format”. Ett format som skall kunna läsas av alla datorer om man har ett speciellt tilläggsprogram … Läs mer

Uppsatser

Nedan listas psykologiuppsatser jag varit antingen huvud- eller bihandledare för. Många kan laddas ner och läsas i sin helhet. Jacob Stigsson Flygare & Joel Ekdahl. (2022). Effekten av olika behandlingslängder: En jämförelse mellan transdiagnostisk självadministrerad internetbehandling vid ångest och/eller depression genom Unified Protocol i 8 eller 16 Veckor. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. Johan … Läs mer

Svårigheter att påbörja eller slutföra saker?

Upplever du stora och återkommande svårigheter att påbörja och slutföra saker och ting i din vardag? Besväras du av att inte kunna fullfölja uppgifter och åtaganden i tid? Anmäl då ditt intresse till en behandlingsstudie som undersöker en internetbaserad självhjälpsbehandling för prokrastinering, även kallat uppskjutandebeteende. Du som vill ha hjälp med dina svårigheter har möjlighet att genomgå … Läs mer