Markera till vilken grad följande 14 påståenden är typiska för dig eller stämmer in på dig.

Situation: Hur obehagligt?
1. Att tala (eller agera) inför en grupp Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
2. Att inleda ett samtal med en person du inte känner väl Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
3. Att gå in i ett rum där det sitter andra människor Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
4. Att skriva något när andra människor ser på Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
5. Att uttrycka dina egna åsikter inför andra Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
6. Att ringa till någon du inte känner väl Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
7. Att använda offentliga toaletter Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
8. Att gå på en fest (eller social tillställning) Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
9. Att tala med en auktoritetsperson (t.ex. chef, lärare) Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
10. Att bli tilltalad i en grupp Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
11. Att hålla igång en konversation med en person du inte känner väl Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
12. Att umgås med arbetskamrater på lunch- eller fikaraster Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
13. Att äta eller dricka med människor du inte känner väl Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig
14. Att vara ensam med en annan person du inte känner väl Inte alls obehaglig
Något obehaglig
Måttligt obehaglig
Mycket obehaglig
Väldigt obehaglig

(om du använder mobil: se ditt svar i en ruta längre upp på denna sida)