Appearance Anxiety Inventory

Beskrivning #

En relativt ny skala som mäter graden av ångest till följd av sin egen uppfattning av sin egen kropp. AAI är en självrapporteringsskala som fokuserar på de kognitiva processer och trygghetssökande beteenden som följer av så kallad dysmorfofobi.

Behörighet #

Den svenska versionen av formuläret är fritt att använda enligt Svenska internetbehandlingsregistret (SibeR).

Antal items #

10

Svarsalternativ #

0-4

Delskalor #

Undvikande och threat monitoring scale.

Scoring (poängsättning) #

Poäng fås fram för respektive delskala genom att summera score för varje svarsalternativ. I formuläret framgår vilka frågor som hör till vilken delskala. Maxpoäng för hela skattningen är 40.

Diagnos #

Totalpoäng över 20 indikerar hög risk för dysmorfofobi. I en icke-klinisk population var medelvärdet 15 poäng.

Tidsintervall #

Ingen.

Administrationstid #

Några minuter.

Instruktion #

Var vänlig och kryssa i den ruta som bäst beskriver hur du har känt avseende ditt utseende eller specifik kroppsdel UNDER DEN SENASTE VECKAN, INKLUSIVE IDAG.

Test-retest reliabilitet #

r = 0,87

Cronbachs alfa #

α = 0,91

Svenska rättigheter #

Fri att använda enligt SibeR. Svensk översättning av Jesper Enander (2014), BUP FUNK OCD & relaterade tillstånd, Stockholm. Tillbakaöversättning av Sandra Bates. Slutversion godkänd av David Veale (skattningsformulärets originalskapare).

Abstract originalartikel #

Background: At present there are no measures to identify the cognitive processes and behaviours that might mediate the outcome of treatment in people with Body Dysmorphic Disorder (BDD). Aims: To develop and validate a process measure that can be used to assess the progress of patients throughout therapy and in research for BDD. Method: The psychometric properties of the Appearance Anxiety Inventory (AAI) were explored in a clinical group of participants diagnosed with BDD (Study 1) and in a non-clinical community group with high appearance concerns (Study 2). Item characteristics, reliability, and factor structure were analysed. Convergent validity with measures of related symptoms was assessed. Results: The AAI was found to have good test-retest reliability and convergent validity in the measurement of appearance anxiety. It was also sensitive to change during treatment. The scale was found to have a two-factor structure in the clinical group, with one factor characterized by avoidance, and a second factor comprised of threat monitoring. However, in the community sample it appeared to have a one-factor structure. Conclusion: The results suggest that the AAI has the psychometric properties to determine whether changes in cognitive processes and behaviours can mediate the outcome following treatment in patients with BDD. This supports its potential usefulness in clinical and research settings.

Referens #

Veale, D., Eshkevari, E., Kanakam, N., Ellsion, N., Costa, A., & Werner, T. (2013). The appearance anxiety inventory: Validation of a process measure in the treatment of body dysmorphic disorder. Behavioural and cognitive psychotherapy, 3, 1-12.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Informationen är hämtad från SibeR och denna sida.

Informationens bäst-före-datum #

2026-09-01