Psykologisk behandling lika effektiv för patienter med riskabla alkoholvanor, enligt ny studie

Idag publicerade vår forskargrupp en ny artikel i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychology. Studien undersöker hur alkoholvanor påverkar resultatet av psykologisk behandling inom svensk psykiatri. Under ett år följde vi 324 patienter i Sörmland som fått psykologisk behandling för olika psykiatriska problem (främst ångest och/eller depression). Cirka 30% av patienterna hade riskabla alkoholvanor vid … Read more

Riktlinjer för guidad självhjälp inom psykisk hälsa

Guidade självhjälpsbehandlingar har i studier visat sig vara effektiva för en rad olika psykiska besvär så som depression, ångest och ätstörningar. Trots att metoden används världen över har det länge saknats tydliga riktlinjer för hur guiderna som leder dessa behandlingar bör arbeta. I en ny artikel, nyligen publicerad i tidskriften Cognitive Behaviour Therapy, presenterar vår … Read more

Nu på Youtube: Panelsamtalet i Almedalen kring bland annat Psykedelisk behandling i Sverige

Under Almedalsveckan hade jag äran att delta i ett panelsamtal arrangerat av Smer (Statens medicinsk-etiska råd), där vi diskuterade spännande framsteg inom hjärnimplantat och psykedelisk terapi. Titeln var “Frisk, smart och lycklig – hjärnforskning och etik”. Att få möjligheten att utbyta idéer med ledande experter inom dessa fält var både inspirerande och lärorikt. Vi diskuterade … Read more

Effektiv screening med 4 frågor: Upptäck psykisk ohälsa snabbt med PHQ-2 och GAD-2

De flesta är överens om att det idag bästa sättet att diagnostisera psykiska tillstånd är genom semistrukturerade intervjuer såsom Structured Clinical Interview for DSM Disorders (“SCID”) eller Anxiety Disorders Interview Schedule (“ADIS”). Förutom binära utfall om en diagnos föreligger eller inte kan dessa kliniska intervjuer ge värdefull information som kan vara guld värd under en … Read more

Affektfokuserad terapi vid social fobi: Terapeutstöd ger snabbare förbättring, men långsiktig effekt jämförbar

I en ny studie, som idag publicerades i tidskriften Nature Mental Health Research, undersöker vi effekten av internetbaserad psykodynamisk terapi vid för social ångest generellt, och effekten av terapeutstöd specifikt. Totalt lottades 181 deltagare till affektfobibehandling via internet med terapeutstöd eller utan terapeutstöd. För att säkerställa att eventuella förbättringar inte bara berodde på spontanförbätring inkluderade … Read more

Ny resurs tillgänglig för svenska kliniker: Dog Phobia Questionnaire (DPQ) översatt

Nu finns Dog Phobia Questionnaire (DPQ), ett välkänt instrument för bedömning av hundfobi, tillgängligt på svenska. Formuläret har översatts, återöversatts och slutligen godkänts av dess ursprungliga upphovspersoner. DPQ består av 27 påståenden och används för att mäta intensiteten av hundfobi samt för att skilja mellan klinisk och icke-klinisk fobi. Översättningsprocessen utfördes enligt den internationella standarden … Read more

Efter trippen: Ny studie belyser de negativa sidorna av psykedelisk behandling med Psilocybin

Psykedeliska substanser som psilocybin – den aktiva ingrediensen i “magiska svampar” – har föreslagits som lovande vid exempelvis behandlingsresistent depression. Även om designen av dessa studier har ifrågasatts (man använder sockerpiller snarare än att jämföra mot riktig psykoterapi), så tycks resultaten ändå på gruppnivå tala för att det är en god idé att fortsätta undersöka … Read more

Gäst i SVTs “K-Special Eftersnack”

I morgon sänds den hyllade svenska dokumentärfilmen And the King Said, What a Fantastic Machine! Efter filmen sänds ett 13 minuter långt eftersnack med programledaren Erik Galli och två inbjudna gäster. Gästerna var jag och åretsbildnominerade fotografen Stina Stjernkvist. Man kan se båda redan nu via SVT Play. Filmen utforskar fotografins utveckling från dess allra första … Read more

Behandling av perfektionism: Skräddarsydd KBT eller Unified Protocol – vad ger bäst resultat?

Perfektionism är en personlighetsegenskap som kännetecknas av en persons strävan efter felfrihet och uppsättning oerhört höga krav, åtföljt av en tendens att vara överdrivet kritisk mot sig själv och andra. Det kan leda till betydande stress och ångest när dessa höga krav inte uppnås. Det finns två huvudsakliga typer av perfektionism. Adaptiv perfektionism är en … Read more