Uppsatser

Nedan listas psykologiuppsatser jag varit antingen huvud- eller bihandledare för. Många kan laddas ner och läsas i sin helhet.

 1. Victoria Aarikka och Maka Chlaidze. (2024). Förbättrad parrelation: En randomiserad kontrollerad prövning av ”Du och jag och adhd”-kursen. Psykologexamensarbete, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 2. Isabelle Backlund och Felicia Sjögren. (2024). Adhd i parrelationer: En intervjustudie om diagnosens påverkan och deltagarnas insikter från kursen ‘Du och jag och adhd’. Psykologexamensarbete, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 3. Linnea Müller och Astrid Schröder. (2024). Kursledare och experters perspektiv på att stärka parrelationer genom kursen “Du och jag och adhd”. Kandidatuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 4. Paula Wurth. (2024). Unlocking patterns of study adherence and intervention usage in internet-based interventions for depression and body-focused repetitive behaviors: An exploratory analysis. Master’s thesis, 30 HE credits, Stockholms Universitet, Stockholm.
 5. Sandra Hammarbäck & Karolina Blom Wiberg. (2023). Jobba med adhd – preliminära effekter och genomförbarhet av ett internetbaserat stresshanteringsprogram. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 6. Sasha Posthumus. (2023). Attitudes of cognitive behavioral therapy clinicians towards the adjunct implementation of artificial intelligence into psychotherapy: Which attitudes do in Germany aspiring and practicing CBT clinicians hold and what might affect those? Masteruppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 7. Jón Ingi Hlynsson. (2023). Uncertainty Breeds Anxiety and Depression: The Impact of the Russian Invasion in Ukraine on a Swedish Clinical Population Receiving Internet-Based Psychotherapy. Master’s thesis, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 8. Moa Nordin. (2023). Potentiellt negativa effekter av psykedelisk behandling: En tematisk analys utifrån behandlares erfarenheter av psilocybin-assisterade psykologiska insatser i professionella och semiprofessionella sammanhang. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 9. Håkan Lagerberg. (2022). Effekten av Deliberate Practice för terapeuter på patientskattad arbetsallians hos vuxna. En randomiserade kontrollerade effektstudie av Deliberate Practice för personer som bedriver psykologisk behandling avseende arbetsalliansen vid enskild kognitiv beteendeterapi för vuxna. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. 🥇[Vinnare av BTF:s pris årets bästa uppsats]
 10. Jacob Stigsson Flygare & Joel Ekdahl. (2022). Effekten av olika behandlingslängder: En jämförelse mellan transdiagnostisk självadministrerad internetbehandling vid ångest och/eller depression genom Unified Protocol i 8 eller 16 Veckor. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 11. Johan Krafman & Adrian Ringström (2021). Affekt med effekt STePS – en randomiserad kontrollerad studie av psykodynamisk internetbehandling med och utan behandlarstöd mot social ångest. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 12. Per Hoglund (2021). Mindfulness i psykologisk behandling. Behandlares erfarenheter av utmaningar, fallgropar och risker”. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 13. Sandra Björklund & Sophie Grönros (2021). Mellanmänsklig kontakt vid distansundervisning via video. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 14. Maja Adolphson och Annika Högstedt (2021). Prokrastinering i relation till konkret målformulering. Kandidatuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 15. Tobias Hagberg & Patrik Trång (2020). Respekt i kvadrat: En randomiserad kontrollerad effektstudie av kognitiv beteendeterapi för konstruktiv självhävdelse. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. 🥇[Vinnare av BTF:s pris årets bästa uppsats]
 16. Saska Becker & William Russmark (2020). Internetförmedlad KBT med terapeutstöd för depression hos ungdomar: Prediktorer för tidig respons. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 17. Ida Berg & Vera Hovne (2020). ”Bra jobbat!” Uppmuntran, bekräftelse och personligt tilltal från terapeuter i en internetbaserad KBT-behandling för ungdomar med depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 18. Hägglund, C. (År). Tillsammans mot depression & ångest? En studie om effekten av ett modererat diskussionsforum vid internetförmedlad affektfobiterapi mot depression och ångest. Kandidatuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 19. Elin Färnstrand. (2019). Diagnosspecifik versus transdiagnostisk internetdistribuerad KBT vid social ångest. Långtidseffekter av en RCT. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 20. Olle Jurelius. (2019). ”Jag tänker ju aldrig i termer av motivation för jag tycker att – asså det är ett så yvigt ord som inte säger så mycket”. En diskursanalys av hur åtta psykologer pratar om patienters behandlingsmotivation. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 21. Ida Avenäs och Emma Bratt. (2019). Tidig respons hos ungdomar i internetförmedlad psykologisk behandling. En prediktionsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 22. Susann Johansson. (2019). Self-expressed motivation as a predictor of treatment outcome in internet administered depression treatment. Bachelor’s Thesis, 15 credits, Stockholms Universitet, Stockholm.
 23. Eva Silverberg. (2019). Longitudinal comparison of internet-delivered Cognitive Therapy and Behavior Therapy for insomnia disorder. A randomized controlled trial. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 24. Lina Larsson & Emma Strindmar Norström. (2019). Anknytningsmönster i kärleksrelationer hos individer i internetförmedlad parterapi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 25. Anna Björnström och Helena Ekwall. (2019). Varför vidmakthålls spelproblem trots negativa konsekvenser? Respondent-Operant-Transferering vid simulerat nätspelande. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 26. Julia Björling och Jessica Snickars. (2019). Förklarar grad av rädsla behandlingsutfall? En jämförelse mellan Virtual Reality och in-vivo exponering för spindelfobi – en randomiserad non-inferiority studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 27. Maja Bohman & Sofie Elliot. (2019). Storvinster, småvinster och inlärning. En inlärningsteoretisk randomiserad kontrollerad studie av risktagande beteende i nätkasinospel. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 28. Fredrik Elfving & Marcus Strååt. (2019). Det perfekta måttet? En psykometrisk utvärdering av Clinical Perfectionism Questionnaire på svenska. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 29. Tania Conde Bjurefjäll (2019). Patientupplevelser vid internetbaserad-KBT för depression, hälsoångest, insomni, paniksyndrom och social fobi i reguljär vård. En analys av öppensvarsfrågor i patientenkäter. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 30. Johanna Lycke & Hanna Pettersson Hansson. (2019). Emotionella reaktioner på socialt stimuli i Virtual Reality med olika grad av grafisk realism – En pre-klinisk experimentell studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 31. Hedvig Nettelblad & Victor Segell. (2018). Effekter av ett KBT-program i självhjälpsform för att förebygga återfall i egentlig depression – en randomiserad kontrollerad studie med tvåårsuppföljning. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 32. Kerstin Sindemark. (2018). Habituation during one-session treatment – A study on within-session and within-task habituation for treatment of spider phobia. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 33. Martin Oscarsson. (2018). Hur väl håller vi våra nyårslöften? En randomiserad kontrollgruppsstudie med tolvmånadersuppföljning. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 34. Martin Samuelsson & Emma Way. (2018). Valentinstudien. Parterapi på internet med en flerfaktoriell jämförelse av behandlarstöd och varierande struktur på upplägg. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. 🥇[Vinnare av BTF:s pris årets bästa uppsats]
 35. Matilda Enoh. (2018). Diagnosöverskridande kontra diagnosspecifik internetbaserad KBT vid social ångest – en randomiserad behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 36. Frida Lindegren. (2018). Förändring av dysfunktionella övertygelser om sömn under insomnibehandling – en jämförelse mellan internetbehandlingar. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 37. Sofia Nöjd & Elin Zetterlund. (2018). Virtuell modifiering av uppmärksamhetsbias som behandling för social ångest – en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 38. Anna-Karin Ek & Gustaf Åbyhammar. (2018). Att behandla social ångest i virtual reality genom modifiering av uppmärksamhetsbias. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 39. Sigge B. Skårman. (2018). Kännetecken för terapeutkommunikation i en internetbaserad depressionsbehandling med gott utfall. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 40. Julia Kiiskinen & Anna Karin Söderberg. (2017). Helt pärfekt. -Uppföljning av en behandlingsstudie som undersöker internetförmedlad KBT vid perfektionism Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 41. Simon Fagernäs (2017). Effekten av internetbaserad KBT med Virtual Reality som exponeringsverktyg för behandling av talängslan – En behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 42. Jessica Sjölund & Maria Zenger. (2017). Påverkar grad av närvaroupplevelse under Virtual Reality-exponeringsbehandling för spindelfobi utfallet? Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 43. Ellinor Berglund. (2017). Panic disorder in the emergency department chest pain population. Masteruppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 44. Joel Andersen & Martin Sigeman. (2017). Fake it until you make it. -Att konfrontera sin talängslan genom exponering inför virtuell publik – en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 45. Maria Bergsten & Anna Maria Stenis. (2017). Spelförebyggande insatser i arbetslivet – Chefers upplevelser av utbildningsinsats. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 46. Peter Dafgård. (2017). Overklig rädsla. En jämförelse av långtidseffekterna hos Östs ensessions-behandling och virtual reality-behandling vid spindelfobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 47. Molly Zetterberg. (2017). Internet-Based Treatment of Perfectionism: A Randomized Controlled Trial Comparing Two Types of Self-help. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 48. Alice Jurell. (2016). Upplevelser av Virtual Reality-behandling av spindelfobi i en smartphoneapplikation. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 49. Maria Garke & Jonas Rafi. (2016). Predictors of treatment outcome in exposure therapy for spider phobia. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Karolinska Institutet, Stockholm.
 50. Mikael Malmberg. (2016). Olika subtyper eller en dimension: Två perspektiv på social ångest och samband med livskvalitet, depression och kön. Vetenskapligt arbete i klinisk psykologi för Sveriges Psykologförbunds specialistordning, 15 hp. Stockholms Universitet, Stockholm.
 51. Ellinor Berglund & Kaspar von Weber. (2016). Ettårsuppföljning av oguidad självhjälpsbehandling med bok och mobilapplikation vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 52. Maria Palmer. (2016). Patienters subjektiva upplevelse av uppmätt försämring i internetbaserad kognitiv beteendeterapi – En kvalitativ intervjustudie. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 53. Daniel Attar. (2016). Negativa effekter av psykologisk behandling vid specifik fobi Traditionell och virtuell en-sessionsbehandling mot spindelfobi. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 54. Julia Heinsoo. (2016). Preferens, utfallsförväntan, upplevd behandlingstrovärdighet och symtomförbättring vid spindelfobibehandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 55. Arvid Marklund. (2016). Effekter av den artificiella ansiktsmimikens symmetri i ickeverbalt samspel mellan människa och robot. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 56. Åsa Rudehill. (2015). Internetbaserad KBT/ACT-behandling och dess effekt på oro och ångest: en effectiveness-studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 57. Sebastian Hyltingö. (2016). Att arbeta inom branchen för spel på internet. Betydelsen för motivation utifrån etik och moral. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 58. Stefan Deak & Glenn Kristoffersson. (2016). Rädslan för det som finns och inte finns – En randomiserad kontrollerad jämförelse av utfall mellan sedvanlig ensessionsbehandling och behandling med virtuella stimuli mot spindelfobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm. 🥇[Vinnare av BTF:s pris årets bästa uppsats]
 59. Katarina Kjellvertz. (2016). Spindelfobikers upplevelse av Virtuell Exponeringsbehandling. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 60. Peter Alhashwa (2015). Negativa effekter av internetbaserad psykologisk behandling vid social ångest. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 61. Thomas Hesslow & Maja Nilsson. (2015). Psykodynamisk eller kognitiv beteendeterapeutisk behandling över internet vid social ångest: en preferensstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 62. William Hamilton. (2015). Virtuella spindlar förhöjer den verkliga hjärtfrekvensen. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 63. Filip Da Cunha Meneses & Sofia Tingstam. (2015). IDA: internetförmedlad behandling för vuxna med ADHD – en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 64. Anne Braconier. (2015). Välmåendeformuläret – ett mått på subjektivt välmående. Psykometrisk utvärdering av en ny självskattningsskala. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 65. Jonas Karlsson. (2015). Utvärdering av pilotstudie för internetbaserad behandling av anhöriga till problemspelare – CRAFT-E. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 66. Lina Mårtensson. (2015). Utvärdering av behandlingsutfall vid kognitiv beteendeterapi för prokrastinering hos universitetsstudenter: En randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 67. Ulrike Braun. (2015). Predicerande faktorer bakom lyckad självhjälpsbehandling vid social ångest – med eller utan inslag av internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 68. Rikard Blomdahl & Charlotte Lundén. (2015). Utvärdering av självhjälpsbehandling med tillägg av mobiltelefonapplikationen Challenger vid social fobi. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 69. Grete Holm Czarnecki & Hanna Granroth Palm. (2015). Challenger – en utmanare i längden? Fyramånadersuppföljning av behandling för socialt ångestsyndrom med biblioterapi via internet och mobiltelefonapplikation. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 70. Annette Fredriksson. (2015). Ettårsuppföljning av internetbehandling mot social fobi och paniksyndrom med eller utan behandlarstöd. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 71. Angelica Norström. (2015). Negativa effekter av psykologisk behandling – en deskriptiv enkätstudie. Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 72. Ellinor Berglund. (2015). Panic disorder in the emergency department chest pain population. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 73. Niklas Laninge. (2015). Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 74. Ulrika Arfwidson (2015). “Mottagningen är som en liten borg” – en intervjustudie på BUP traumaenhet Rosenlund.Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 75. Anna Ruthström & Joel Stenfalk. (2015). ACTUA! Internetförmedlad beteendeaktivering vid depression – en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 76. Jonas Bengtsson (2015). Therapists’ experiences of conducting cognitive behavioural therapy online vis-à-vis face-to-face. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.
 77. Ola Frykheden (2015). Effektiv mätning av livskvalitet – Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory (BBQ) – en psykometrisk utvärdering. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 78. Delin, L., & Sjöblom, K. (2015). Challenger: en mobiltelefonapplikation mot social fobi – en randomiserad kontrollerad studie av en självhjälpsbehandling i bokform med eller utan tillägg av mobiltelefonapplikation. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 79. Josefine Almquist Tangen. (2014). Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: En kvalitativ studie.  C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 80. Andreas Savva. (2014). Cognitive Bias Measurement and Social Anxiety Disorder: Correlating Self-Report Data and Attentional Bias. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 81. Matilda Bergman. (2014). Långtidsuppföljning av internetadministrerad, affektfokuserad, psykodynamisk och vägledd självhjälpsbehandling för social fobi – 6 månader efter SOFIA-projektet.  C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 82. Johansson, A. (2014). Utvärdering av Challenger (version 1.02) – en smartphone applikation mot social ångest. C-uppsats, 15 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 83. Erik Forsell & Andreas Svensson. (2014). Att skilja prokrastinerare från andra, och från varandra: en psykometrisk utvärdering av ett screening-batteri för prokrastinering och klusteranalys av ett svenskt sample med kliniska prokrastinerare. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 84. Linn Arbeus & Evelina Petterson. (2014). Actua; Ett självhjälpsbaserat iKBT-program för långsiktigt välmående efter depressionsbehandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Mittuniversitet, Östersund.
 85. Segerlund, M. & Svartvatten, N. (2014). Klientbeteenden i internetterapi mot depression. Innehållsanalys av klienters skrift i beteendeaktiveringsbehandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.
 86. Wigforss, T. (2014). Relationen mellan fysisk aktivitet, stillasittande och depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.
 87. Ivanova, E. (2014). Internetbaserad KBT mot social fobi och paniksyndrom förmedlad via dator och smartphone med alternativt utan terapeutstöd: en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 88. Bystedt, S. (2014). Klinikers perspektiv på negativa effekter av psykologisk behandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 89. Granlund, M., & Nyrinder, K. (2014). Actua! En jämförelse mellan två internetförmedlade behandlingar vid depression: beteendeaktivering och fysisk aktivitet. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.
 90. Daniel Kardefelt-Winther. (2013). towards a re-conceptualization of internet addiction: Exploring compensatory us in the context of online gaming. D-uppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 91. Tisljarec, D. A. (2013). Adverse effects of psychotherapy: Outcomes of a combined Internet treatment for Social Anxiety Disorder. d-uppsats, 30 hp, Stockholms Universitet, Stockholm.
 92. Johansson, I. & Åberg, A. (2013). Actua! En utvärdering av ett internetbaserat självhjälpsprogram med beteendeaktivering för behandling av depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 93. Arnesson, J. & Åberg, S. (2013). Beteendeaktivering eller fysisk aktivitet mot depression? – en randomiserad kontrollerad prövning av självhjälpsbehandlingar på internet. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]

 94. Wirén, K. & Johansson, A. (2013). ACTUA! Sudden gains i internetbehandling av depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 95. Hässledal, E. & Moberg, E. (2013). Actua! Fysisk aktivitet som intervention vid internetbehandling av depression: En randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.  [Ladda ner hela uppsatsen]
 96. Åsander, H. (2013). Tidigare historia av psykofarmakologisk medicinering predicerar sämre utfall av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.  [Ladda ner hela uppsatsen]
 97. Hasselrot, J., & Sund, E. (2012). Behandling av social fobi med negativt riktad CBM kombinerat med iKBT. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 98. Ström, M. & Uckelstam, C.J. (2012). Guided physical activity for depression: a randomized controlled trial of an internet administered treatment. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 99. Påhlsson, D. & Åström, V. (2012). Internetbaserad mindfulnessbehandling av ångest -en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 100. Andersson Bsenko, H. & Hjerling, S. (2012). Kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi vid social fobi förmedlad via smarttelefon. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 101. Håkansson, A. & Pettersson, M. (2012). Psykoedukationens betydelse vid internetbaserad kognitiv beteendeterapi av generaliserat ångestsyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 102. Johansson, T.  &  Sjögren, J. (2012). Behandling av generaliserat ångestsyndrom via internet: en randomiserad kontrollerad behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 103. Leek, L. & Matson, L. (2012). Effekten av uppmärksamhertsträning för individer med social fobi. En randomiserad studie med sex behandlingsgrupper. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 104. Andersson, J. & Samuelsson, H. (2012). Presentation och validering av Umeå Universtets databas över ansiktsuttryck, del 1 av 2. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 105. Henningsson, H. & Jarnvik, K. (2012). Presentation och validering av Umeå Universtets databas över ansiktsuttryck, del 2 av 2. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 106. Eriksson, S. & Emilie Lindkvist, E. (2012). Internetadministrerad, skräddarsydd KBT med behandlarstöd för primärvårdspatienter med ångestsyndrom: en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 107. Johnsson, A. & Elinor Linderot, E. (2012). Två former av behandlarstöd vid internetbaserad depressionsbehandling: påverkan på utfall, följsamhet och allians. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 108. Anderson, S. & Waller, E. (2011). Acceptance and Commitment Therapy: att främja hälsa och minska grad av prestationsbaserad självkänsla hos läkarstudenter  -en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 109. Gildebrant, E. & Björn Liliequist, B. (2011). Effekten av skräddarsydd KBT-behandling jämfört med uppmärksamhetsträning vid social fobi – en randomiserad behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 110. Hägglund, M. & Luthström, A. (2011). Depressionsbehandling via internet: en randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 111. Bodin, J. & Etienne, J.. (2011). NOVA 2: Skräddarsydd internetadministrerad KBT för primärvårdspatienter med blandad ångestproblematik – En randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 112. Månsson, K. (2011). Neural respons till information i tre valenser för patienter med social ångest En studie med funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) på informationsprocessande av positivt, neutralt och negativt lexikalt stimuli. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå.
 113. Davidson, P. (2011). Dissociativa upplevelser under spel hos patologiska spelare. Magisteruppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 114. Aspelin. K. & Olerud, P. (2011). Predicerande faktorer bakom en lyckad internetbaserad behandling av spelmani. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 115. Holmgren, J. & Frida Tunlind, F. (2010). Effekten av två telefonsamtal på behandlingsutfall och arbetsallians vid internetbaserad Kognitiv Beteendeterapi med behandlarstöd för paniksymtom. – En randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Umeå Universitet, Umeå. [Ladda ner hela uppsatsen]
 116. Kadowaki, Å. (2010). MADRS-S som bas för en exklusion av patienter för Internetbaserad KBT-behandling av ångest och nedstämdhet (NOVA 2) – Är en person självmordsnära vid höga poäng på MADRS-S livslustfråga? Psykoterapeutexamensuppsats, 15 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 117. Åsa Palm & Elinore Hellqvist. (2009). Förekomsten av generaliserat ångestsyndrom i Sverige. C-uppsats, 15 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 118. Marie Blom & David Ivarsson. (2009). TELLUS: Internetadministrerad kognitiv beteendeterapi för posttraumatiskt stressyndrom. En randomiserad, kontrollerad studie av en vägledd självhjälpsbehandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 119. Sjöberg, E., & Sjögren, M. (2009). Testa något annat? Testutveckling och kunskapsmätning utifrån en randomiserad, kontrollerad internetbaserad KBT-behandling för depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 120. Svensk, M. (2009). Prediktorer för behandling vid internetadministrerad parterapi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 121. Andreen, H. (2009). PIA II -en randomiserad kontrollerad studie av Internetbaserad parterapi med tillägg av telefonstöd. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 122. Rosenström, A. & Josserand, J. (2009). Internetbaserad KBT-behandling vid social fobi – en kvantitativ jämförelse av behandlingsresultat mellan erfarna och oerfarna psykoterapeuter.Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 123. Löfqvist, M. & Sehlin, H. (2009). SOFIE 7 – Effekten av Internetbaserad datoriserad uppmärksamhetsträning vid behandling av social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 124. Olsson Lynch, C. & Sundling, K. (2009). Internetbaserad KBT vid social fobi: En jämförelse av två olika sätt att administrera terapeutstöd i SOFIE6.Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 125. Engdahl, S. & Gustafsson, S. (2009). SOFIE6 – Variation i den dopaminrelaterade COMT-genen och effekten av Internetbaserad KBT-behandling av social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 126. Hammer, S & Wahlgren, I. (2009). SOFIE6: Serotoninrelaterade gener och effekten av Internetadministrerad kognitiv beteendeterapeutisk behandling av social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 127. Larm, K. & Sagerlöv Gunnarsson, L. (2009). Hur fungerar Internetterapi? Betydelsen av subgruppstillhörighet för behandlingsutfall vid Internetbaserad behandling av social fobi (SOFIE 3-6). Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 128. Bertholds, C. & Lisa Lundborg, L. (2009). Betydelsen av allians och psykoedukation i en Internetbaserad kognitiv-beteendeterapeutisk behandling för social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 129. Andersson, A.-K., & Maria Gustafsson, M. (2009). PIA PARTERAPI PÅ INTERNET MED ACCEPTANSARBETE – en randomiserad kontrollerad studie av en KBT-baserad självhjälpsbehandling med terapeutstöd Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 130. Hallberg, J. (2008). Arbetsalliansen i internetadministerad KBT-behandling vid erektil dysfunktion – beskrivning och analys. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping
 131. Walén, C. (2008). ADAM- En randomiserad, kontrollerad studie av internetadministerad kognitiv beteendeterapi vid erektil dysfunktion. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 132. Carlsson, J. (2008). SpelStopp! Skolungdomars spelvanor i tre östgötska kommuner. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 133. Carlsson, E. & Johansson, A. (2007). Att mäta psykoedukation – kunskapstest för personer som genomgått kognitiv beteendeterapi för generaliserat ångestsyndrom via Internet Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 134. Enström, M., & Jonsson, L. (2007). ISIS: Internetbaserat Stöd för Individer med Sekundära besvär efter bröstcancer – en individualiserad KBT-behandling jämfört med en aktiv kontrollgrupp. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 135. Estling, E. & Jacobsson, E. (2007). NOVA-projektet – effekten av ett internetbaserat självhjälpsprogramm med e-poststöd vid behandling av ångeststörningar. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 136. Källkvist, K. (2007). Terapeutens effekt på behandlingsresultatet vid guidad självhjälpsbehandling via internet.Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 137. Linna, E. (2007). Allians och Internetbehandling – om arbetsalliansens förändring och samband med behandlingsutfall vid individualiserad Internetbehandling för ångestsyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.[Ladda ner hela uppsatsen]
 138. Maurin, L., & Törngren, C. (2007). NOVA: Individualiserad internetbaserad vägledd självhjälpsbehandling vid ångeststörningar – En randomiserad kontrollerad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 139. Svedling, L., & Veilord, A. (2007). Stepped care och sudden gains vid Internetbaserad självhjälpsbehandling och live gruppbehandling vid depression. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 140. Bolund, E., & Frey, L. (2007). Barns och ungdomars attityd till psykologisk behandling. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 141. Nordin, S. (2007). Effects of bibliotherapy without therapist contact – a randomized trial of self-help treatment for panic disorder. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.  [Ladda ner hela uppsatsen]
 142. Andersson, F., & Sleman, O. (2007). Internetbaserad självhjälpsbehandling versus live gruppbehandling vid depression: en randomiserad studie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 143. Bergström, M. & Lundgren, R. (2007). Utvärdering av Internetbaserad självhjälpsbehandling i kombination med telefonstöd vid spelmani. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 144. Karlström, L., & Pihlflykt, I. (2007). Tinnitus och religiös coping – samband, könsskillnader och skillnader mellan aktivt och passivt troende. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 145. Fager, M. (2007). How does one measure gambling problems? Reliability and validity of the NORC DSM-IV Screen for gambling problems. C-uppsats, 10 p, Linköpings Universitet, Linköping.[Ladda ner hela uppsatsen]
 146. Dahlin, M. (2006). Prospective Cognitions in Generalized Anxiety Disorder. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 147. Palmqvist, B. (2006). Cost-effectiveness of a computerized cognitive behavioural treatment for GAD. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping.
 148. Vinnare av Psykologförbundets uppsatstävling år 2008: Almlöv, J. (2006). Origo: A randomized Controlled Study – the Efficacy of Guided Self Help Treatment for Generalized Anxiety Disorder via the Internet. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 149. Bergman, L. (2006). Långtidseffekter av Internetbaserad KBT vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 150. Westermark, T. (2006). När spelberoendet går all – in! D-uppsats, 10 p, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 151. Frykman, F. (2006). SOFIE-projektet: En jämförelse av Internetbaserad kognitiv beteendeterapi och Internetbaserad tillämpad avslappning för behandling av social fobi Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 152. Grimlund, A. (2006). Prediktorer för behandlingsutfall vid paniksyndrom: En jämförelse mellan terapeut- och internetadministrerad kognitiv beteendeterapi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Linköpings Universitet, Linköping. [Ladda ner hela uppsatsen]
 153. Eriksson, A. & Hållén, A. (2006). SOFIE 5: En kontrollerad studie av tre format av kognitiv-beteendeterapeutisk självhjälpsbehandling vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 154. Bohman, B. (2005). SOFIE-projektet: internetbaserad kognitiv beteendeterapi vid social fobi administrerad individuellt eller i grupp. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 155. Lundin, C. & Mitsell, K. (2005). Självhjälp med Internetstöd vid bulimia nervosa och hetsätningsstörning. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 156. Clevberger, P. (2005). SOFIE-projektet: En kontrollerad studie av biblioterapi vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 157. Trea i Psykologförbundets uppsatstävling år 2006: Hedman, E. & Sonnenstein, A. (2005). När säger det “klick”? En studie av behandlingsrespons över tid i ett Internetbaserat självhjälpsprogram vid social fobi (SOFIE-4) Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 158. Grebäck, N. & Ljótsson, B. (2005). Självhjälp vid bulimia nervosa och hetsätningstörning En randomiserad kontrollerad studie av internetstöd och tillägg av ACT-komponenter. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 159. Steczko, J. (2004). SOFIE-projektet: Effekten av ett Internet-baserat självhjälpsprogram med e-post stöd vid behandling av social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 160. Eriksson, A., & Spaak, M. (2004). SOFIE III: Internetbaserad självhjälpsbehandling för studenter med social fobi – en undersökning av exponeringssessioners relativa effekt. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 161. Maurin, T., & Nilsson, J. (2004). Panikprojektet 6: Biblioterapi i kombination med telefonsamtal vid behandling av paniksyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 162. Vinnare av Psykologförbundets uppsatstävling år 2005: Gunnarsdóttir, M., & Hedensjö, L. (2004). SOFIE II: An Internet-based Self-help Programme with Telephone Support for the Treatment of Social Phobia Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 163. Malmeus, F. & Johnsson, U. (2004). Fobibehandling över Internet – En experimentell behandlingsstudie av Internetadministrerad självhjälpsbehandling vid orm- och spindelfobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 164. Bohman, S. (2004). Självhjälpsbehandling administrerad över Internet med telefon- och e-poststöd vid paniksyndrom: En replikation och utvidgning. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 165. Brunt, S. (2004). Frågeformulär på Internet: En jämförelse mellan Internet- och pappersversioner av formulär för forskning om paniksyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala. [Ladda ner hela uppsatsen]
 166. Vinnare av Psykologförbundets uppsatstävling år 2004: Holmström, A., & Sparthan, E. (2003).  Ett Internetbaserat självhjälpsprogram i kombination med gruppträffar för personer med social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 167. Westöö, J. (2003). Kognitiv bias via Internet: en tillämpning av emotionellt Strooptest vid social fobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 168. Bakhsh, R. (2003). Stroop facilitation in tinnitus patients: An experiment conducted via the World Wide Web. D-uppsats, 10 p, Uppsala Universitet, Uppsala.
 169. Kollenstam, C. (2003). Panikprojektet 3 -en jämförelse mellan terapeut- och internetadministrerad kognitiv beteendeterapi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 170. Wallinder, N. & Wennman, C. (2002). Tinnitus, psykologiska besvär och psykiatrisk diagnos. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 171. Linnman, C. (2002). Verbal kontra manuell respons vid Strooptest. C-uppsats, 10 p, Uppsala Universitet, Uppsala.
 172. Trott, E. (2002). Attityder gentemot personer med nedsatt hörsel respektive tinnitus. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 173. Bergström, J & Holländare, F. (2002). Självhjälp via internet för depression – en kontrollerad behandlingsstudie. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 174. Björnstjerna, E & Norkrans, A. (2002). Kan kort progressiv avslappning administreras med hjälp av dator? En experimentell jämförelse mellan datorinstruktion och personlig instruktion. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 175. Åhs-Forslund, A. (2002). Samband mellan psykisk ohälsa, copingstrategier och attachment hos personer med PWS. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 176. Waxegård, G. (2002). Minnesbias för trygga ansikten hos personer med paniksyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 177. Strandlund, C. (2001). Förväntad och upplevd obalans vid balansrubbningar hos ångestpatienter. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 178. Forslin, P. (2001). CIDI och CIDI-SF administrerade över Internet som urvalsinstrument vid självhjälpsstudier för paniksyndrom. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 179. Waara, J. (2001). Influence of threat and attention on postural control. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 180. Gustafsson, H. (2000). Svensk 12-månaders prevalens av paniksyndrom med eller utan agorafobi. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.
 181. Olsson, E. (2000). Effekt av smärta och hot om smärta på seriellt minne -test av changing-state hypotesen. Psykologexamensuppsats, 30 hp, Uppsala Universitet, Uppsala.