Acceptance and Action Questionnaire

Table of Contents

Beskrivning #

AAQ är ett nytt självskattningsinstrument som består av nio frågors som mäter emotionell undvikande och emotion-fokuserad passivitet ( eller, omvänt, emotionell acceptera och handling), konstrukter ofta relaterade till ångest och utmärkande i individer med ångeststörningar. Skalan är för tillfälligt opublicerad men de psykometriska egenskaperna har fastställts (Hayes et al., 2001). Resultaten från AAQ visar en signifikant korrelation med ångest och fobisk undvikande mätningar, i både kliniska och icke kliniska samples. Individer med diagnosen agorafobi fick signifikant högre poäng än icke-ångest individer (Hayes et al., 2000)