Affective Control Scale

Table of Contents

Beskrivning #

ACS är ett självskattningsinstrument som består av 42 frågor och mäter rädsla för förlust av kontroll när stark känslomässiga tillstånd upplevs. Denna mätinstrument utvidgar ”fear for fear” konstrukt konstruera och innefattar delskalor som mäter ångesträdsla, depressionsrädsla, rädsla, rädsla för ilska, och rädsla för stark positiv affektiv tillstånd. Frågor från skalan, tillsammans med dess psykometriska egenskaper i ett icke kliniska sample, är presenterade i original artikeln (Williams, Chambless, & Ahrens, 1997) och en efterföljande artikel om validitet och reabilitet med ett icke kliniska prov (Berg, Shapiro, Chambless & Ahrens, 1998).