Anxious Thoughts Inventory

Beskrivning #

Med 22 items mäter AnTI tre orosdimensioner (social-, hälso- respektive metaoro). Den engelska versionen har enligt Wells (1997) mycket goda psykometriska egenskaper.

Antal items #

22

Svarsalternativ #

1=nästan aldrig; 2= ibland, 3= ofta, 4= nästan alltid

Delskalor #

Tre faktorer som mäter orosdimensioner (social-, hälso- respektive metaoro).
1. Social oro (item 1, 2, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 20)

2. Hälsooro (item 4, 5, 7, 10, 15, 19)

3. Metaoro (item 3, 6, 11, 13, 16, 21, 22)

Tidsintervall #

Inte angivet; ”hur ofta du har dessa tankar eller typ av oro”

Administrationstid #

10-15 minuter

Instruktion #

Nedan finns ett antal påståenden, som några personer har använt för att beskriva sina tankar och sin oro. Läs varje påstående, gör en cirkel kring den siffra som du tycker passar för att indikera hur ofta du har dessa tankar eller typ av oro.
Fundera inte alltför länge på respektive påstående. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Det första du tänker på är oftast det mest rättvisande

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

r = 0.80 (6 veckor)

Cronbachs alfa #

α = 0.75-0.84

Svenska normer #

Okänt

Svenska rättigheter #

Översatt av Per Carlbring. Kan användas kostnadsfritt. Laddas ner från www.carlbring.se

Utländska normer #

Okänt

Utländska rättigheter #

Adrian Wells

Abstract originalartikel #

Five studies described the development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory (AnTI), a self-report instrument to measure individual vulnerability to multiple dimensions of anxious worry. 74 outpatients and 610 undergraduates participated. The studies demonstrate that the AnTI had a reliable 3-factor structure and suggest that proneness to worry comprised at least 3 core psychometric dimensions. Two of these dimensions reflected content parameters (social and health worries), and the 3rd dimension reflected a combination of content and process attributes (meta-worry). The 3 AnTI subscales were moderately independent, and Ss’ scores on them showed a high degree of consistency across a 6-wk period. The high test-retest correlations were consistent with the view that the AnTI subscales measured trait worry dimensions.

Referens #

Wells, A. (1994): A multi-dimensional measure of worry: Development and preliminary validation of the Anxious Thoughts Inventory. Anxiety, Stress and Coping: An International Journal, 6, 289-299

Webblänk #