Antisocial Process Screening Device

Beskrivning #

Screening av antisociala processer hos ungdomar i syfte att kunna vidta preventiva insatser för att förebyggakriminalitet och annan destruktivitet. Screenar för tidiga tecken på antisocial personlighetsstörning/psykopati. 20 påståenden om barnets beteende skattas som not at all true, sometimes true eller definitely true.

Behörighet #

Universitetsutbildning i test och testmetodik, eller motsvarande.

Antal items #

20 frågor i respektive formulär.

Administrationstid #

Mellan 40 minuter och 2 timmar.

Respondentålder #

6-13 år

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.