Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire

Beskrivning #

APSQ är tänkt att mäta sömnrelaterad oro, framför allt kopplat till insomni.

Antal items #

10

Svarsalternativ #

Skala från 1 (“Stämmer inte alls”) till 10 (“Stämmer helt”).

Delskalor #

Två delskalor: (1) Oro kring konsekvenser av störd sömn; 6 frågor, (2) Oro kring sömnens okontrollerbarhet; 4 frågor

Scoring (poängsättning) #

Helskalan räknas ut genom summering av samtliga tio frågor (10-100 poäng). Delskalorna räknas ut genom summering av sex respektive fyra frågor (6-60 poäng; 4-40 poäng).

Tidsintervall #

APSQ skattas utifrån den senaste månaden.

Administrationstid #

5 minuter.

Instruktion #

“Skatta för varje påstående, på de skalor som finns efter påståendena, hur pass väl påståendena stämmer för dig om du tänker på den senaste månaden.”

Respondentålder #

Testat på vuxen population: 18-70 år.

Test-retest reliabilitet #

Inga data tillgängligt.

Cronbachs alfa #

.93 för helskalan och .91 samt .86 för de två delskalorna.

Svenska normer #

Normer finns tillgängliga i artikeln: Jansson-Fröjmark, M., Harvey, A.G., Lundh, L.G., Norell-Clarke, A., & Linton, S.J. (2011). Psychometric properties of an insomnia-specific measure of worry: The Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire. Cognitive Behaviour Therapy, 40, 65-76.

Svenska rättigheter #

Kan användas fritt. Ingen har rättigheter för Sverige.

Utländska normer #

Utländska normer finns inte tillgängliga.

Utländska rättigheter #

Kan användas fritt. Ingen har rättigheter för andra länder.

Abstract originalartikel #

Aim: To examine the psychometric properties of the Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire with a focus upon factorial validity and internal consistency as well as discriminative, convergent, and association with sleep parameters and daytime impairment. Methods: From a randomly selected sample from the general population (N = 5,000), 2,333 participants filled out a survey on nighttime symptoms, daytime symptoms, health outcomes, and psychological processes. The study sample consisted of 1,800 participants who did not fulfill criteria for another sleep disorder than insomnia. Results: A two-factor solution, accounting for 70.7% of the variance, was extracted from the 10 APSQ items. While one factor consisting of six items determined worries about the consequences of poor sleep (a = .91), the other factor with four items assessed worries about the uncontrollability of sleep (a = .86). The two factors were significantly inter-correlated (ρ = .65) and significantly associated with the total APSQ (ρ = .97, ρ = .76). The APSQ and the two subscales showed discriminant validity between three sleep status groups (normal sleep, poor sleep, and insomnia disorder) (R2 = .33-.41). The APSQ and the subscales demonstrated convergent validity with measures on cognitive arousal, sleep-related beliefs, anxiety, and depression. The APSQ and the two subscales were significantly correlated with sleep parameters and daytime impairment. Conclusions: The findings suggest that the APSQ is a psychometrically sound instrument for assessing worry in insomnia.

Referens #

Jansson-Fröjmark, M., Harvey, A.G., Lundh, L.G., Norell-Clarke, A., & Linton, S.J. (2011). Psychometric properties of an insomnia-specific measure of worry: The Anxiety and Preoccupation about Sleep Questionnaire. Cognitive Behaviour Therapy, 40, 65-76.