Achenbach System of Empirically Based Assessment

Beskrivning #

Brett diagnostiskt screeninginstrument. Har funnits i 40 år och uppdateras kontinuerligt. Formulären är översatta till mer än 70 olika språk. Utbredd användning.

ASEBA är en familj av omfattande evidensbaserade kliniska instrument som utvecklats genom årtionden av forskning och praktiska erfarenheter. ASEBA bedömer kompetens, adaptiv funktion och beteende, känslomässiga och sociala problem från år 1 ½ till över 90 år.

ASEBA-instrument dokumenterar tydligt kvantitativa resultat och individuella beskrivningar i respondenternas egna ord. Beskrivningar inkluderar vad som oroar respondenterna mest samt uppgifter om kompetens och problem som inte fångas av den kvantitativa utvärderingen ensam.

De individualiserade beskrivande data, samt kompetens, adaptiv och värderingar av problem, underlättar omfattande och djupgående klinisk bedömning. Ett flertal studier visar signifikanta samband mellan ASEBA-poäng och både diagnostik och specialutbildningsklassificeringar (för referenser, se bibliografi med publicerade studier som använder ASEBA på aseba.org).

Behörighet #

Kliniska utövare med erfarenheter av intervjuteknik och psykiatrisk kunskap.

Antal items #

CBCL har 120 items, de andra är betydligt kortare.

Delskalor #

CBCL (Child Behaviour Check List: CBCL/1 ½-5, CBCL/6-18)

C-TRF (Caregiver-Teacher Report Form/1 ½-5)

TRF (Teacher Report Form/6-18)

YSR (Youth Self Report)

SCICA (Semi-structured Clinical Interview for Children and Adolescents)

DOF (Direct Observation Form)

TOF (Test Observation Form)

Scoring (poängsättning) #

Se bilagd fil nedan!

Svenska rättigheter #

Tidigare Bruno Hägglöf vid Umeå Universitet men sedan år 2012 är Journal Digital distributör: http://journaldigital.se/bestall-aseba-journal-digital

Utländska rättigheter #

Copyright: Thomas AchenbachASEBA, I South Prospect Street, Burlington, VT 05401-3456, USA. mail@aseba.org www.aseba.org

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.