Anxiety Sensitivity Index

Beskrivning #

ASI mäter rädsla för ångestrelaterade symtom. Det har 16 items och svarsalternativen från från väldigt lite (0 poäng) till väldigt mycket (4 poäng). ASI är en av de mest populära formulären vid paniksyndrom och relaterade problem. En hel bok har t o m skrivits (Taylor, 1999).

Det finns flera alternativa versioner av ASI. En som bara innehåller item 3,4,6 & 10 (=Brief panic disorder screen). Taylor och Cox har utarbetat en som har 36 items (ASI-R-36), samt en som har 23 items. Den vanligaste är dock med med 16 items.

Antal items #

16

Svarsalternativ #

0=nästan inte alls, 1= litet, 2=en hel del, 3=mycket, 4=väldigt mycket.

Delskalor #

Faktorstrukturen är föremål för het debatt. Förmodligen har ASI en huvudfaktor, med tre underordnade dito (physical concerns, social concerns, & mental incapacitation concerns).

Tidsintervall #

Inte angivet; ”som bäst överensstämmer med hur du upplever det”

Administrationstid #

3-5 minuter

Instruktion #

Nedan följer några påståenden. Läs varje påstående noga och ringa sedan in den siffra som bäst överensstämmer med hur du upplever det. Använd nedanstående skala.

Respondentålder #

Okänt

Test-retest reliabilitet #

r = 0.71 och 0.75

Cronbachs alfa #

α = mellan 0.82 och 0.91

Svenska normer #

Okänt

Svenska rättigheter #

Idspublishing, men de säger att formuläret inte finns på Svenska och har inga planer på att ge ut det.

Utländska normer #

Normala kontroller: 19.1 (sd=9.11)

Paniksyndrom utan eller med
mild agorafobi: 36.4 (sd=10.3)

Paniksyndrom med moderat
eller svår agorafobi: 32.1 (sd=11.3)

Generaliserat ångestsyndrom: 28.6 (sd=10.6)

Social fobi: 21.4 (sd=12.6)

Specifik fobi: 20.0 (sd=13.4)

Tvångssyndrom: 27.2 (sd=13.4)

Utländska rättigheter #

http://www.idspublishing.com

Abstract originalartikel #

Three experiments tested a hypothesized distinction between anxiety (frequency of symptom occurrence) and anxiety sensitivity (beliefs that anxiety experiences have negative implications). In Study 1, a newly constructed Anxiety Sensitivity Index (ASI) was shown to have sound psychometric properties for each of 2 samples (n = 147) of college students. Ss who tended to endorse one negative implication for anxiety also tended to endorse other negative implications. In Study 2, which was conducted with 11 patients (aged 26-58 yrs) with agoraphobia and 52 patients (aged 20-71 yrs) with other anxiety disorders, the ASI was found to be especially associated with agoraphobia and generally associated with anxiety disorders. In Study 3, the Ss from Study 1 completed the ASI, the Fear Survey Schedule–II, the Taylor Manifest Anxiety Scale, and an anxiety frequency checklist. The ASI explained variance on the Fear Survey that was not explained by the other 2 instruments. In predicting the development of fears, and possibly other anxiety disorders, it may be more important to know what the person thinks will happen as a result of becoming anxious than how often the person actually experiences anxiety. Implications are discussed for competing views of the fear of fear.

Referens #

Reiss, S., Peterson, R. A., Gursky, M., & McNally, R. J. (1986). Anxiety, sensitivity, anxiety frequency, and the prediction of fearfulness. Behaviour Research and Therapy, 24, 1-8.
Taylor, S. (1999). Anxiety Sensitivity: Theory, Research, and Treatment of the Fear of Anxiety. Hillsdale, NJ: Erlbaum.