Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Screener / Vuxen-Självrapportskala-VI.I (ASRS-VI.I) Screening

Beskrivning #

Adult ADHD Self-Report Scales (ASRS) utgörs av två skalor, Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist respektive Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Screener. ASRS-v1.1 Symptoms Checklist består av 18 frågor som motsvarar de 18 symtomkriterier för ADHD som återfinns i DSM-IV-TR. Av dessa 18 frågor har 6 identifierats som mest prediktiva avseende ADHD-symtom. Dessa 6 frågor utgör A-delen av ASRS-v1.1 Symptoms Checklist samt är grunden för ASRS v1.1 Screener. B-delen av ASRS-v1.1 Symptoms Checklist utgörs av resterande 12 frågor.

Från formuläret
“Sex-item Vuxen-Självrapportskalan-Version I.I (ASRS-VI.I) Screening är ett delmoment av WHOs Vuxen-ADHD Självrapportskala-Version I.I (Vuxen ASRS-VI.I) Symtomchecklista, som består av 18 frågor.”

Antal items #

6

Svarsalternativ #

Fem svarsalternativ per fråga: Aldrig – Sällan – Ibland – Ofta – Mycket ofta

Scoring (poängsättning) #

“Lägg ihop antalet kryss som hamnar inom det mörkt skuggade området. Fyra (4) eller fler kryss pekar på att dina symtom kan överensstämma med vuxen-ADHD. Det kan vara bra att tala med din läkare eller annan specialist angående utredning.”

Alternativ poängsättning
Argument finns för poängsättning på femgradig Likertskala (0-4) samt stratifiering. Se exempelvis Kessler et al. (2005), Kessler et al. (2007) samt Lundin et al. (2019).

Tidsintervall #

De senaste 6 månaderna.

Instruktion #

“Markera med ett kryss den ruta som bäst stämmer överens med hur du har känt och betett dig under de senaste 6 månaderna. Lämna det ifyllda formuläret till din läkare vid nästa besök så att ni tillsammans kan gå igenom resultatet.”

Respondentålder #

Formuläret är avsett för vuxna.

Test-retest reliabilitet #

r = 0,58–0,77 (Kessler et al., 2007)

Cronbachs alfa #

a = 0,63–0,72 (Kessler et al., 2007)

Svenska normer #

Se Lundin et al. (2019).

Svenska rättigheter #

World Health Organization

Utländska normer #

Se exempelvis Kessler et al. (2005) och Kessler et al. (2007).

Utländska rättigheter #

World Health Organization

Abstract originalartikel #

Background
A self-report screening scale of adult attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), the World Health Organization (WHO) Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) was developed in conjunction with revision of the WHO Composite International Diagnostic Interview (CIDI). The current report presents data on concordance of the ASRS and of a short-form ASRS screener with blind clinical diagnoses in a community sample.

Method
The ASRS includes 18 questions about frequency of recent DSM-IV Criterion A symptoms of adult ADHD. The ASRS screener consists of six out of these 18 questions that were selected based on stepwise logistic regression to optimize concordance with the clinical classification. ASRS responses were compared to blind clinical ratings of DSM-IV adult ADHD in a sample of 154 respondents who previously participated in the US National Comorbidity Survey Replication (NCS-R), oversampling those who reported childhood ADHD and adult persistence.

Results
Each ASRS symptom measure was significantly related to the comparable clinical symptom rating, but varied substantially in concordance (Cohen’s k in the range 0.16–0.81). Optimal scoring to predict clinical syndrome classifications was to sum unweighted dichotomous responses across all 18 ASRS questions. However, because of the wide variation in symptom-level concordance, the unweighted six-question ASRS screener outperformed the unweighted 18-question ASRS in sensitivity (68.7% v. 56.3%), specificity (99.5% v. 98.3%), total classification accuracy (97.9% v. 96.2%), and k (0.76 v. 0.58).

Conclusions
Clinical calibration in larger samples might show that a weighted version of the 18-question ASRS outperforms the six-question ASRS screener. Until that time, however, the unweighted screener should be preferred to the full ASRS, both in community surveys and in clinical outreach and case-finding initiatives.

Referens #

Kessler, R. C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., et al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256.

Kessler, R. C., Adler, L. A., Gruber, M. J., Sarawate, C. A., Spencer, T., & Van Brunt, D. L. (2007). Validity of the World Health Organization Adult ADHD Self‐Report Scale (ASRS) Screener in a representative sample of health plan members. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 16(2), 52-65.

Lundin, A., Kosidou, K., & Dalman, C. (2019). Testing the discriminant and convergent validity of the World Health Organization six-item adult ADHD self-report scale screener using the Stockholm public health cohort. Journal of Attention Disorders, 23(10), 1170-1177.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Leg. psykolog Martin Oscarsson

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2022-12-31