Autism Spectrum Screeening Questionnaire

Beskrivning #

Utvecklades för scanning av svårigheter inom autismspektrumstörning, som komplement vid diagnostisering av framför allt autism och Aspergers syndrom och vid behandlingsplanering. Instruktionerna gäller om barnet skiljer sig från andra barn i något avseende. Graderingen angiven i Stämmer inte, Stämmer i viss mån, Stämmer definitivt.

Behörighet #

Inga speciella krav men erfarenhet av neuropsykiatrisk problematik är viktigt.

Antal items #

27 items + 18 tilläggsitems från Flickprojektet = 45 items

Instruktion #

Det är endast de första 27 frågorna som poängbedöms vid diagnostisering av Asperger. Maxpoäng är 54 (27×2). Cutoffvid scoring av föräldrar: 19 poäng. Vid scoring av lärare är cut-off: 22 poäng. Enligt B. Lagerheim indikerar enpoäng S 15 en möjlig autismspektrumproblematik. I en del andra studier har man använt sig av en bredare cut-offgräns på 15-19 poäng.

Respondentålder #

7-16 år

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.