Anxious self statments questionnaire

Table of Contents

Beskrivning #

ASSQ är ett självskattningsinstrument som mäter frekvensen av ångestrelaterade kognitiv själv-uttalande. Ett stort antal teoretiskt härledda frågor reducerades till de frågor som signifikant diskriminerade höga och låga drag-ängsliga individer (Kendall & Hollon, 1989). Frågorna samt de psykometriska egenskaper av skalan presenteras i den ursprungliga artikeln. I en senare artikel konstateras att skalan konceptualiseras bättre som innehållande två delskalor, en bestående av själv-uttalanden om ens oförmåga att hantera och andra består av själv-uttalanden som speglar ångest /osäkerhet över framtiden (Safren et al., 2000).