Alcohol Use Disorders Identification Test

Beskrivning #

AUDIT kan fånga både riskkonsumenter av alkohol i tämligen tidigt skede och allvarligt alkoholberoende personer. Testet är förhållandevis kulturellt neutralt och rekommenderas av WHO för screening av riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion liksom alkoholberoende. Positivt utfall i screening ska följas av noggrannare undersökning av alkoholvanorna. Testets tillförlitlighet är bättre om det kombineras med biologiskt test. Testet mäter alkoholbeteendet och vanliga negativa konsekvenser av alkohol.

I AUDIT kan man få mellan 0 och 40 poäng. Gränsvärden för riskabel eller skadlig alkoholkonsumtion anges till 8 för män och för kvinnor till 6 poäng. Vid en noggrannare alkoholvaneundersökning kan riktmärken för gränsvärden för riskabla konsumtionsmängderna anges. Självskattning av veckokonsumtion låg risk, Kvinnor: upp till 7 standardglas/vecka, för Män: upp till 10 standardglas/vecka. Ökad risk, Kvinnor: 8–13 standardglas/vecka, för Män: 11–18 standardglas/vecka. Skadlig nivå, Kvinnor: 14 eller fler standardglas/vecka, för Män: 19 eller fler standardglas/vecka. Förutom gränser för riskabel eller skadlig konsumtion som angetts bör man nämna att berusningsdrickande är ett riskbeteende, d.v.s. att vid ett och samma tillfälle dricka 6 standardglas (man) respektive 3-4 (kvinna). Här bör också anges vad ett standardglas innehåller d.v.s. 1 brk folköl = 1 glas vin = 4 cl starksprit.

Behörighet #

Rekommendation är kliniskt verksamma personer med kunskap om alkoholberoende.

Antal items #

10

Svarsalternativ #

Olika, men alla är Likert.

Scoring (poängsättning) #

Fråga 1-8: poängsätts med 0, 1, 2, 3 eller 4 poäng Fråga 9-10: poängsätts med 0, 2 eller 4 poäng

Tidsintervall #

Senaste året

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Här är ett antal frågor om Dina alkoholvanor Vi är tacksamma om Du besvarar dem så noggrant och ärligt som möjligt genom att markera det alternativ som gäller för Dig.

Respondentålder #

17 år

Test-retest reliabilitet #

Studie normalpopulationen r = 0,97

Cronbachs alfa #

Psykakutstudien KS α = 0,95. Studie Askims vårdcentral α = 0,71 (man); α = 0,69 (kvinna) Studie normalpopulationen α = 0,83 (man); α = 0,75 (kvinna) Studie företagshälsovård α = 0,70 (man); α = 0,62 (kvinna)

Svenska normer #

Berman, A. H., Wennberg, P., & Källmén, H. (2012). AUDIT och DUDIT – identifiera problem med alkohol och droger [AUDIT and DUDIT – identifying problematic use of alcohol and drugs]. Stockholm: Gothia förlag.

Svenska rättigheter #

Översatt och bearbetat av prof. Hans Bergman, Karolinska Institutet, Stockholm

Den svenska översättningen är gratis för kliniskt bruk och kan laddas ner från https://www.riddargatan1.se/utbildning-personal/audit-formular/

AUDIT i BUP-layout finns för nedladdning för anställda inom BUP-divisionen.

Abstract originalartikel #

This manual introduces the AUDIT, the Alcohol Use Disorders Identification Test, and describes how to use it to identify persons with hazardous and harmful patterns of alcohol consumption. The AUDIT was developed by the World Health Organization (WHO) as a simple method of screening for excessive drinking and to assist in brief assessment. It can help in identifying excessive drinking as the cause of the presenting illness. It also provides a framework for intervention to help hazardous and harmful drinkers reduce or cease alcohol consumption and thereby avoid the harmful consequences of their drinking. The first edition of this manual was published in 1989 (Document No. WHO/MNH/DAT/89.4) and was subsequently updated in 1992 (WHO/PSA/92.4). Since that time it has enjoyed widespread use by both health workers and alcohol researchers. With the growing use of alcohol screening and the international popularity of the AUDIT, there was a need to revise the manual to take into account advances in research and clinical experience. This manual is written primarily for health care practitioners, but other professionals who encounter persons with alcohol-related problems may also find it useful. It is designed to be used in conjunction with a companion document that provides complementary information about early intervention procedures, entitled “Brief Intervention for Hazardous and Harmful Drinking: A Manual for Use in Primary Care”. Together these manuals describe a comprehensive approach to screening and brief intervention for alcohol-related problems in primary health care.

Referens #

Referenser:
Babor T., De la Fuente R., Saunders J. and Grant M. (1989) The alcohol use disorders identification test AUDIT – guidelines for use in primary health care. WHO division of mental health, Geneve. Finns gratis på webben: http://whqlibdoc.who.int/hq/2001/WHO_MSD_MSB_01.6a.pdf

Bergman, H., & Kaellmen, H. (2002). Alcohol use among Swedes and a psychometric evaluation of the Alcohol Use Disorders Identification Test. Alcohol and Alcoholism, 37, 245-251.

Selin, K. H. (2003). Test-Retest Reliability of the Alcohol Use Disorder Identification Test in a General Population Sample. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 27, 1428-1435.

Sinadinovic, K., Wennberg, P., & Berman, A. H. (2011). Population screening of risky alcohol and drug use via Internet and Interactive Voice Response (IVR): A feasibility and psychometric study in a random sample. Drug & Alcohol Dependence, 114, 55-60.

Wennberg, P. (1996). The alcohol use disorders identification test (AUDIT): A psychometric evaluation. Reports from the Department of Psychology, Stockholm Univ.

Webblänk #