Alloway Working Memory Assessment, Second Edition

Beskrivning #

AWMA-2 är ett datoriserat test som mäter verbalt och visuospatialt arbetsminne och korttidsminne hos barn och ungdomar.
De åtta deltesten i AWMA-2 kan kombineras i tre versioner:
• AWMA-2 Screening består av två arbetsminnesdeltest och kan användas som en snabb första screening vid misstanke om nedsättningar i arbetsminnet.
• AWMA-2 Kortversion består av fyra deltest, två som mäter korttidsminne och två som mäter arbetsminne, och belyser således även korttidsminne vs arbetsminne.
• AWMA-2 Långversion består av samtliga åtta deltest, och ger den mest tillförlitliga och uttömmande informationen om arbetsminnesproblematik.

Behörighet #

Inget behörighetskrav

Scoring (poängsättning) #

Det finns två sätt på vilka AWMA-2 kan administreras på Q-global:
Skärmadministrering – Barnet/ungdomen genomför AWMA-2 direkt på datorn hos användaren (exempelvis en psykolog, specialpedagog, lärare). Användaren kan sedan generera en resultatrapport från systemet.
Fjärradministrering på skärm – Användaren skickar via e-post en länk till den respondent (annan psykolog, specialpedagog, lärare) som överser administreringen. Barnet/ungdomen genomför AWMA-2 direkt på datorn. Användaren kan sedan generera en resultatrapport från systemet. Efter administreringen genereras kortfattade resultatrapporter.

Q-global är en webbaserad plattform som möjliggör administrering, scoring och resultatredovisning av test. Som kund på Q-global får du ett konto, på vilket du när som helst kan logga in och få tillgång till AWMA-2. Flera användare kan dela på antalet förköpta deltest, men varje användare behöver en egen inloggning i Q-global. Användare med administratörsrättigheter kan skapa nya inloggningar med vilka den förköpta potten kan delas.
Mer info finns på Pearsons hemsida, se webblänk nedan.

Tidsintervall #

Mellan 15 och 40 minuter, beroende på vilken version som administreras.

Respondentålder #

9:0–16:11 år

Svenska normer #

AWMA-2 är resultatet av ett svenskt, danskt och nederländskt samarbetsprojekt. Totalt har 525 barn genomfört samtliga åtta deltest. Normer finns för helårsgrupper från 9 år till 16 år.

Svenska rättigheter #

Pearson Sweden AB

Referens #

Tracy Packiam Alloway, 2011
Svensk version 2016

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2020-04-14