Behaviour Assessment of Dysexecutive Syndrome

Beskrivning #

Neuropsykologiskt test för bedömning av exekutiv dysfunktion vilket bland annat omfattar svårigheter att planera,organisera och prioritera. Uppgifterna i testet är utformade för att efterlikna vardagliga situationer där exekutivaförmågor krävs. I BADS ingår DEX, ett frågeformulär med 20 påståenden relaterade till problem med exekutivtfungerande som impulsivitet, konfabulering, perseveration och distraherbarhet.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

20 items

Administrationstid #

40 minuter

Respondentålder #

16 år och uppåt

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.