Behavior Assessment System for Children, Third Edition

Beskrivning #

Skattningsskalor för att ge en bild av olika beteenden, tankar och känslor hos barn och unga.

Antal items #

137–187

Delskalor #

Bland annat: Aggression, Atypiskt beteende, Depression, Hyperaktivitet, Inlärningssvårigheter, Somatisering, Undvikande beteende, Uppförandeproblem, Uppmärksamhetsproblem.

Scoring (poängsättning) #

Digital

Administrationstid #

20–40 minutter

Respondentålder #

6–19 år

Svenska normer #

Ja, inkluderade i skandinavisk normdata (6–19 år)

Svenska rättigheter #

Pearson Assessment

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Daniel Isaksen

Webblänk #

www.pearsonassessment.se/basc-3