Bayley Scales of Infant and Toddler Development – third edition

Beskrivning #

Test för allsidig utvecklingsbedömning av späda och små barn, av deras förmågor, styrkor och svagheter. Minimerarbehovet av receptiv språkförståelse och motoriska färdigheter. Omfattande testmaterial med olika leksaker ochbildmaterial ingår i testet. Identifierar utvecklingsförsening av olika slag, men är inte designat för att ställa specifikadiagnoser. Utvecklat ur BSID-II (Bayley Scales of Infant Development, utgivet 1993).

Behörighet #

Leg. Psykolog, leg. läkare, leg. sjukgymnast, leg. logoped, leg. arbetsterapeut

Administrationstid #

30-90 minuter

Respondentålder #

1 månad – 42 månader

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initialt: Komplett uppsättning (Amerikansk teknisk och administrationsmanual, svenskt manualsupplement,testmaterialet och 25 st svenska protokoll): 14500 kr

Fortsatt användning: Uppgraderingskit (svenska delar om man har amerikanska versionen): 2900 kr

Svenska protokoll, 25 st: 1500 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.