Developmental Test of Visual-Motor Integration 5th edition

Beskrivning #

VMI är en metod för bedömning av visuo-motorisk integration i åldrarna 2-18 år och består av 24 geometriska figurer som testpersonen ska kopiera. VMI kan användas som screeninginstrument vid kartläggning av inlärningssvårigheter. VMI omfattar även två fristående/kompletterande tester: Visual Perception test och Motor Coordination test

Behörighet #

Leg. psykolog

Administrationstid #

Ca 20 minuter.

Respondentålder #

2-18 år

Svenska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessment.se

Initial kostnad: Manual: 805 kr,

Testprotokoll 25 st: 1290 kr

Tilläggstest: Motor Coordination protokoll 25 st: 275 kr,

Visual Perception Test 25 st: 275 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.