Brief Obsessive Compulsive Scale [Y-BOCS]

Beskrivning #

Skattningsskalor för bedömning av tvångssymtom. Kan användas som självskattningsformulär, barn under 15 bör få checklistan uppläst. Sista sidan med frågor om allvarlighetsgrad bör värderas av kliniker i en intervju. De båda skalorna CY-BOCS, Y-BOCS anges generellt som ”the golden standard” vid bedömning av tvångssymtom hos barn och vuxna.

 

Behörighet #

Inga formella krav

 

Antal items #

16 symtombeskrivningar checkas av, 2 öppna frågor (för symtom som inte fanns med i beskrivningar) och 1 skattning av andel tvångstankar/tvångshandlingar. 6 frågor om allvarlighetsgrad.

 

Svarsalternativ #

Symtom checklista:
Nu
Tidigare
Aldrig

Allvarlighetsgrad:
Från 0-4 dä 0= Ingen och 4= extremt

 

Delskalor #

Symmetri, förbjudna tankar, kontamination, magiska tankar, dysmorfiska tankar.

 

Scoring (poängsättning) #

Allvarlighetsgrad:
Summering av poäng.

 

Instruktion #

Checklistan kan fyllas i av patienten själv (över 15 år), men yngre barn bör få checklistan uppläst.

Frågorna på sid 4 bör värderas av klinikern i en intervju.

”Tvångstankar” och “Tvångshandlingar” kan förklaras på följande vis:

”Tvångstankar” är störande tankar, idéer, en känsla, fantasier, inre bilder eller impulser som återkommer i dina tankar fastän du skulle vilja slippa dem. Eftersom tvångstankarna leder till obehag brukar man göra tvångshandlingar för att minska obehaget.

”Tvångshandlingar” är, å andra sidan, ritualer eller vissa handlingar som du känner dig pressad att utföra, även om du kanske vet att de är orimliga eller överdrivna. Ibland försöker du kanske att sluta att göra dem, men det kan vara alldeles omöjligt. De flesta tvångshandlingar är beteenden som syns, men vissa tvångshandlingar pågår bara i ens eget huvud, till exempel tysta kontroller eller ett behov av att upprepa vissa ord för sig själv varje gång man tänkt en störande tanke.

Markera de symtom som besvärar dig just nu (senaste veckan) med ett X i rutan ”Nu”. Om de har förekommit tidigare, men inte nu längre, markera dem med ett X i rutan ”Tidigare”. Det finns exempel som hjälp för att bestämma om det som du har kan vara ett tvångssymtom. Har du aldrig haft ett symtom så ska du markera ett X i ”Aldrig” –rutan.

 

Respondentålder #

Checklistan kan fyllas i av patienten själv (över 15 år), men yngre barn bör få checklistan uppläst.

 

Svenska rättigheter #

BOCS är skapad av Susanne Bejerot och får användas utan författarens tillstånd. Finns att ladda ner på denna sida samt via www.sahlgrenska.se eller www.ocdforbundet.se.

Får användas kostnadsfritt utan ändring i formuläret.

 

Abstract originalartikel #

Background: The Brief Obsessive Compulsive Scale (BOCS), derived from the Yale–Brown Obsessive–Compulsive Scale (Y-BOCS) and the children’s version (CY-BOCS), is a short self-report tool used to aid in the assessment of obsessive–compulsive symptoms and diagnosis of obsessive–compulsive disorder (OCD). It is widely used throughout child, adolescent and adult psychiatry settings in Sweden but has not been validated up to date. Aim: The aim of the current study was to examine the psychometric properties of the BOCS amongst a psychiatric outpatient population. Method: The BOCS consists of a 15-item Symptom Checklist including three items (hoarding, dysmorphophobia and self-harm) related to the DSM-5 category “Obsessive–compulsive related disorders”, accompanied by a single six-item Severity Scale for obsessions and compulsions combined. It encompasses the revisions made in the Y-BOCS-II severity scale by including obsessive–compulsive free intervals, extent of avoidance and excluding the resistance item. 402 adult psychiatric outpatients with OCD, attention-deficit/hyperactivity disorder, autism spectrum disorder and other psychiatric disorders completed the BOCS. Results: Principal component factor analysis produced five subscales titled “Symmetry”, “Forbidden thoughts”, “Contamination”, “Magical thoughts” and “Dysmorphic thoughts”. The OCD group scored higher than the other diagnostic groups in all subscales (P < 0.001). Sensitivities, specificities and internal consistency for both the Symptom Checklist and the Severity Scale emerged high (Symptom Checklist: sensitivity = 85%, specificities = 62–70% Cronbach’s α = 0.81; Severity Scale: sensitivity = 72%, specificities = 75–84%, Cronbach’s α = 0.94). Conclusions: The BOCS has the ability to discriminate OCD from other non-OCD related psychiatric disorders. The current study provides strong support for the utility of the BOCS in the assessment of obsessive–compulsive symptoms in clinical psychiatry.

 

Referens #

Susanne Bejerot, Gunnar Edman, Henrik Anckarsäter, Gunilla Berglund, Christopher Gillberg, Björn Hofvander, Mats B. Humble, Ewa Mörtberg, Maria Råstam, Ola Ståhlberg & Louise Frisén (2014) The Brief Obsessive–Compulsive Scale (BOCS): A self-report scale for OCD and obsessive–compulsive related disorders, Nordic Journal of Psychiatry, 68:8, 549-559. https://doi.org/10.3109/08039488.2014.884631

 

Nerladdning #

BOCS_svensk