Borderline Symtom List

Beskrivning #

Borderline Symtom List (BSL-23) är ett formulär som i självskattningsformat ställer frågor kring DSM-IV kriterierna för borderline personlighetssyndrom. Det har utvecklats av en tysk forskargrupp ledda av Martin Bohus. Formuläret utvecklades från fullskaliga versionen BSL-95, speciellt för att diskriminera mellan andra diagnosgrupper (se normer nedan) och för att vara sensitiv för behandlingsutfall (Bohus et al., 2009).Formuläret finns översatt till 19 olika språk, tillgängliga på webbsida länkad nedan.

 

Behörighet #

Ej angivet.

 

Antal items #

23 (+ 12 tilläggsfrågor om beteende)

 

Svarsalternativ #

5-gradig Likertskala: 0 Inte alls; 1 = Något; 2 = Ganska mycket; 3 = Mycket; 4 = Väldigt mycket.

 

Delskalor #

Inga. Faktoranalys visar på en stark totalskala (Bohus et al., 2009; Nicastro et al., 2016; Soler et al., 2013).

 

Scoring (poängsättning) #

Summera alla poäng och dividera med antalet besvarade frågor. Du får då ett medelvärde som ligger mellan 0 och 4.

 

Diagnos #

Formuläret särskiljer olika diagnosgrupper från BPD/EIPS, se normer nedan.

Poäng på BSL-23 korrelerar positiv med antal uppfyllda BPD-kriterier på SCID-II; Spearmans rho=.200, p=.001) (Nicastro et al., 2016).

Kleindienst och kollegor (2020) föreslår svårighetsgrader för BSL-23 enligt: none or low: 0–0.3; mild: 0.3–0.7; moderate: 0.7–1.7; high: 1.7–2.7; very high: 2.7–3.5; and extremely high: 3.5–4. BSL-23 poäng på 1.50 särskiljde bäst BPD/EIPS patienter från en klinisk kontrollgrupp (psykiatriskt sample), medan tydligast diskriminering av från en frisk kontrollgrupp (utan psykiatriskt tillstånd under livstiden) var en poäng på 0.64.

 

Tidsintervall #

Under senaste veckan.

 

Instruktion #

Nedan finner du några svårigheter och problem som möjligen beskriver ditt mående. Läs igenom frågorna och svara hur mycket du upplevt de olika svårigheterna under den senaste veckan. Om du inte känner något för tillfället, svara frågorna utifrån vad du tror du skulle ha känt under den senaste veckan. Svara så ärligt du kan. Alla frågorna avser den senaste veckan. Om du har känt på olika sätt under olika dagar/stunder under veckan, ge en genomsnittlig skattning.

 

Respondentålder #

Vuxna personer >18 år på de flesta översättningar. Dock testade Yang et al. (2018) ≥16 år.

 

Test-retest reliabilitet #

Skattningar gjorda med en veckas mellanrum visar acceptabel till god test-retest reliabilitet (r = .73-.84 (Bohus et al., 2009; Soler et al., 2013; Nicastro et al., 2016). Skattningar med två veckors mellanrum visar lägre test-retest reliabilitet r = 0.62 (Yang et al., 2018).

 

Cronbachs alfa #

Excellent intern konsistens med Cronbachs ????alfa på 0.93–0.97 (Bohus et al., 2009; Nicastro et al., 2016; Yang et al., 2018).

 

Svenska rättigheter #

Avdelning för psykosomatisk medicin och psykoterapi, Centralinstitut för mental hälsa, Mannheim, Tyskland. Bestyrkt översättning av BSL-23 och BSL-komplettering (ty-sv, sv-ty) från 2017-07-09 genomförd på uppdrag av DBT-teamet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala/Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet.

 

Utländska normer #

Normer i olika kliniska grupper

Bohus et al. 2009
BPD (n = 379) M=2,05 (SD=0,90)
ADHD (n = 56) M=1,02 (SD=0,78)
Schizofreni (n = 51) M=0,92 (SD=0,53)
Depression (n = 84) M=1,38 (SD=0,83)
Ångest (n = 48) M=1,10 (SD=0,62)
PTSD (n = 36) M=1,20 (SD=0,63)

Normer i behandlingsstudier
Bohus et al. 2009
M=2,25 (SD=0,85) före behandling
M=1,82 (SD=0,99) efter behandling

Soler et al. 2013
M=2,21 (SD=0,96) före behandling
M=1,83 (SD=0,96) efter behandling

Pabst et al. 2012 (Exponeringsbehandling för PTSD+BPD)
M=2,80 (SD=0,78) före behandling
M=2,15 (SD=0,86) efter behandling

 

Utländska rättigheter #

Prof. M. Bohus team i Mannheim

 

Abstract originalartikel #

BACKGROUND:
The full version of the Borderline Symptom List (BSL; for clarification now labeled BSL-95) is a self-rating instrument for specific assessment of borderline-typical symptomatology. The BSL-95 items are based on criteria of the DSM-IV, the revised version of the Diagnostic Interview for Borderline Personality Disorder, and the opinions of both clinical experts and borderline patients. The BSL-95 includes 95 items. In order to reduce patient burden and assessment time, a short version with 23 items (BSL-23) was developed.

METHODS:
The development of the BSL-23 was based on a sample of 379 borderline patients, considering the items from the BSL-95 that had the highest levels of sensitivity to change and the highest ability to discriminate borderline patients from other patient groups. In a second step, the psychometric properties of the BSL-23 were investigated and compared with the psychometric properties of the BSL-95 in 5 different samples, including a total of 659 borderline patients.

RESULTS:
In all of the samples, a high correlation of the sum score was found between the BSL-23 and the BSL-95 (range: 0.958-0.963). The internal consistency was high for both versions (BSL-23/Cronbach’s alpha: 0.935-0.969; BSL-95/Cronbach’s alpha: 0.977-0.978). Both BSL-23 and BSL-95 clearly discriminated borderline personality disorder patients from patients with an axis I diagnosis (mean effect sizes were 1.13 and 0.96 for the BSL-23 and BSL-95, respectively). In addition, comparisons before and after 3 months of dialectical behavior therapy revealed a numerically larger effect size for the BSL-23 (d = 0.47) compared to the BSL-95 (d = 0.38).

CONCLUSION:
The results indicate that the BSL-23 is an efficient and convenient self-rating instrument that displays good psychometric properties comparable to those of the BSL-95. The BSL-23 also demonstrated sensitivity to the effects of therapy.

 

Referens #

Bohus, M., Kleindienst, N., Limberger, M. F., Stieglitz, R. D., Domsalla, M., Chapman, A. L., . . . Wolf, M. (2009). The short version of the Borderline Symptom List (BSL-23): development and initial data on psychometric properties. Psychopathology, 42(1), 32-39.

Kleindienst, N., Jungkunz, M., & Bohus, M. (2020). A proposed severity classification of borderline symptoms using the borderline symptom list (BSL-23). Borderline personality disorder and emotion dysregulation, 7, 1-11.

Nicastro, R., Prada, P., Kung, A. L., Salamin, V., Dayer, A., Aubry, J. M., … & Perroud, N. (2016). Psychometric properties of the French borderline symptom list, short form (BSL-23). Borderline personality disorder and emotion dysregulation, 3(1), 1-9.

Soler, J., Vega, D., Feliu-Soler, A., Trujols, J., Soto, Á., Elices, M., … & Pascual, J. C. (2013). Validation of the Spanish version of the Borderline Symptom List, short form (BSL-23). BMC psychiatry, 13(1), 1317.

Yang, H., Lei, X., Zhong, M., Zhou, Q., Ling, Y., Jungkunz, M., & Yi, J. (2018). Psychometric properties of the Chinese version of the brief borderline symptom list in undergraduate students and clinical patients. Frontiers in psychology, 9, 605.

 

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Thomas Gustavsson + Thomas Hesslow

 

Webblänk #

 

Nerladdningar #