Bender Visual Motor Gestalt test 2nd ed

Beskrivning #

Metod för bedömning av visuo-motorisk integration. De ursprungliga 9 mönsterkorten har utökats med ytterligare 7 bilder i syfte att förlänga skalan i båda ändar. Utöver själva kopieringsdelen finns även en ny återgivningsdel. Två ytterligare deltest har lagts till: Motor test och Perception test. Dessa avser att komplettera bedömningen med mått på”rena” motoriska och/eller perceptuella färdigheter.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

9 ursprungliga mönsterkort + 7 ytterliggare bilder

Respondentålder #

4 – 85+ år

Svenska rättigheter #

Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initialt: Manual, 25 x 3 olika formulär samt stimuluskort: 1950 kr.

Fortsatt användning: 25 testprotokoll kostar: 250 kr(finns 3 olika sorter: testprotokoll, motor test, perception test).

Lacks, P: Bender Gestalt Screening for Brain Dysfunction (1992, 2nd ed) 1200 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.