Compulsive Activity checklist – Revised

Beskrivning #

Det finns många versioner av detta formulär, och det går ibland under andra namn. Vissa forskare/kliniker använder det som självrapportsformulär, medan andra har det som ett klinikeradministrerat instrument. Den senaste versionen är den som presenteras nedan.

Antal items #

28

Svarsalternativ #

0 = Inga problem med denna aktivitet; 1 = Den här aktivitet tar dubbelt så lång tid för mig jämfört med andra
människor alternativt har jagbehov av att upprepa eller undvika den; 2 = Den har aktiviteten tar för mig tre gånger så lång tid jämfört med andra, människor alternativt behöver jag upprepa den 3 gånger eller mer/undviker den om möjligt; 3 = Jag klarar inte av att hantera eller bemästra den när aktivitet alls.

Delskalor #

Totalpoäng anges oftast, men formuläret kan delas in i 2 faktorer ”Washing” respektive ”Checking”

Tidsintervall #

Senaste veckan

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Här under är en lista på aktiviteter som ibland medför problem för en del människor. Framför varje exempel skall du skriva ner den siffra som bäst beskriver de svårigheter du haft med aktiviteten den senaste veckan

Respondentålder #

Okänt.

Test-retest reliabilitet #

Test-retest reliability = 0.74

Cronbachs alfa #

α =
Finns i originalartikeln som är beställd från biblioteket. Återkommer med denna information…

Svenska normer #

Okänt.

Svenska rättigheter #

Stefan Lundberg (Kungälv)
I ett mejl 2005-09-28 om kostnad säger Steketee att ”It is free but rarely used these days.”.

Utländska normer #

        M       SD<br />

University Students 10.44 8.76
Normal Controls 5.10 4.94
Obsessive-Compulsives 40.07 19.77

Utländska rättigheter #

Steketee@bu.edu

Abstract originalartikel #

Conducted a study to provide information about the psychometric properties of the Compulsive Activity Checklist (CAC), a measure of obsessive-compulsive (OC) symptoms. Ss were 77 patients (aged 18-68 yrs) diagnosed as OC according to Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III) criteria. The CAC was found to have test-retest reliability slightly below acceptable standards and good internal consistency. Factor analysis identified 2 subscales, Washing and Checking. Satisfactory convergent validity of the total score and subscale scores was demonstrated via correlations with related measures. In addition, the CAC proved sensitive to change following behavioral treatment

Revised: Examined the psychometric properties of the CAC using 48 patients with obsessive compulsive disorder (OCD), 49 anxiety disordered (AXD) patients, and 53 nonpsychiatric control Ss (CTL). All but 9 of the 38 CAC items significantly discriminated among groups, yielding correct classification rates of 71% when OCD Ss were compared with AXD Ss, and 84% when OCD Ss were compared with CTLs. Internal consistency alpha was high, but 9 item-total correlations for OCDs were low. A 28-item abbreviated scale, the CAC-Revised (CAC–R), was developed and administered to 173 graduate students. The CAC–R was an improvement over the longer version and may be a viable alternative to the 18-item French version.

Referens #

Freund, B., Steketee, G. S., & Foa, E. B. (1987). Compulsive Activity Checklist (CAC): Psychometric analysis with obsessive-compulsive disorder. Behavioral Assessment, 9, 67-79.

Steketee, G., & Freund, B. (1993). Compulsive Activity Checklist (CAC): Further psychometric analyses and revision. Behavioural Psychotherapy, 21, 13-25.