Childhood Autism Rating Scale

Beskrivning #

Observationsschema för alla åldrar med fokus på lågbegåvade. Schemat är indelat i 15 kategorier: 1 interaktion medmänniskor, 2 Imitation, 3 Emotionellt gensvar, 4 Användande av kroppen, 5 Användande av föremål, 6 Anpassning till förändring, 7 Visuell respons, 8 Auditiv respons, 9 Användning av och reaktioner på smak, lukt och beröring, 10 Rädsla eller nervositet, 11 Verbal kommunikation, 12 Icke verbal kommunikation, 13 Aktivitetsnivå, 14 Intellektuell funktionsnivå och stabilitet samt 15 Allmänt kliniskt intryck.

Originalversionen av CARS avser identifiera barn med autism och differentiera mot utvecklingsstörda barn som inte är autistiska.

CARS 2 har inslag anpassade även för den högfungerande delen av autismspektrat.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

15 frågor

Administrationstid #

15 minuter

Respondentålder #

Alla åldrar

Utländska rättigheter #

CARS: Western Psychological Services, 12031 Wilshire Blvd., Los Angeles, CA 90025

CARS 2: Pearson www.pearsonassessments.com

CARS 2 (engelska) komplett: $150.

25 st formulär för föräldrar: $25.

25 standardskattningsformulär: $25.

25skattningsformulär för högfungerande: $25.

Manual: $70.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.