Childhood Asperger Syndrome Test

Beskrivning #

Instrumentet är känsligt för olika fenomen och symptom som är centrala vid en autistisk problematik. Först följer 37 frågor som besvaras JA/NEJ, sedan följer två tilläggsfrågor (38, 39) som handlar om särskilda behov och redan existerande fysiologiska handikapp och neuropsykiatriska diagnoser.

Behörighet #

Behandlingspersonal med kunskap om symptom inom autismspektrumet och närliggande diagnoser.

Antal items #

39 items

Administrationstid #

15-20 minuter

Respondentålder #

3-8 år

Utländska rättigheter #

Copyright innehas av ARC, Autism Research centre. Får endast användas professionellt i vetenskapligt eller klinisktsyfte, ej för kommersiellt bruk. ARC som källa måste uppges.Finns att hämta på www.autismresearchcentre.com (även den svenska versionen).

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.