Children’s Apperception Test

Beskrivning #

Projektivt bildtematiskt personlighetstest. Tio bilder på djur i olika sociala situationer. Barnen gör en berättelse för varje bild.

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

10 bilder

Administrationstid #

Testning ca 20-30 minuter + analys ca 60 minuter.

Respondentålder #

3-10 år

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

En initial kostnad för manual och bilder: 980:-/version.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.