Conners’ Continuous Performance Test

Beskrivning #

Visuellt test för bedömning av uppmärksamhet och responsinhibering som en del av exekutiv kontroll. Datoradministrerat. Barnet instrueras med en text på skärmen (kan läsas högt av testledaren). Bokstäver visas slumpvis under 250 millisekunder med olika intervall. Uppgiften är att trycka på en tangent omedelbart efter varje bokstav som visas och som inte är bokstaven X. Avsett att vara ett tillförlitligt och objektivt mått som kan bidra vidutredning av ADHD och andra neurologiska störningar. Är inte avsett att användas som ensamt diagnostiskt instrument.

Administrationstid #

15-25 minuter

Respondentålder #

Barn från 6 års ålder

Utländska rättigheter #

IPS International Psychology Services (UK) innehar rättigheterna för Europa, www.devdis.com.

Initalt: CCPT II (Windows Version 5.2): £495 www.devdis.com/conners2.html

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.