Children’s Global Assessment Scale

Beskrivning #

Mäter den psykosociala funktionsnivån och är uppbyggd i 10 intervall som innehåller 10 skalsteg vardera, sammanlagt 100 skalsteg. Varje intervall beskrivs med exempel på den psykosociala funktionen.

Behörighet #

Inga formella krav, men användningen förutsätter att man har en psykiatrisk kompetens för att kunna ta en anamnes.

Respondentålder #

4-20 år

Svenska rättigheter #

Översattes till svenska av Per Gustafsson och Marianne Helgesson i Linköping 2001.

Under våren 2004 reviderades den svenska översättningen av Anna Lundh och översattes tillbaka till engelska och godkändes då av forskargruppen vid Columbia University.

Tillstånd för att använda skalan i Sverige erhölls 2005.

Skalan går att ladda ner frånwww.bup.se/cgas.

Utländska rättigheter #

D. Shaffer m.fl., Columbia University i New York

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.