Klaustrofobiskalan

Beskrivning #

Utformades 1979 av Öst, L. G. efter genomgång av klaustrofobiska patienters journaler och aktuell litteratur. Psykometriskt utvärderad 2004, publicerad 2007. Består av två delskalor. En ångestskala med 20 frågor som poängsätts 0-4 och en undvikandeskala med 18 frågor som poängsätts 0-2. Används både för att screena klaustrofobiskt tillstånd och utfall av behandling.

Antal items #

38 frågor

Delskalor #

Består av två delskalor.

En ångestskala med 20 frågor som poängsätts 0-4 och en undvikandeskala med 18 frågor som poängsätts 0-2.

Används både för att screena klaustrofobiskt tillstånd och utfall av behandling.

Respondentålder #

20-60 år

Svenska normer #

Svenskt test, validerat i studie av 87 klaustrofobiska vuxna patienter och 200 kontollpersoner (Öst 2007).

INfo

Referens #

Öst, L. G. (2007), The claustrophobia scale: a psychometric evaluation. Behaviour Research and Therapy, 45(5),1053-1064.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.