Child Mania Rating Scale

Beskrivning #

Screening av mani hos barn. Används för att mäta olika tvångsbeteenden hos barn och ungdomar.

Behörighet #

Forskare och kliniker inom offentligägda inrättningar.

Antal items #

21 items

Administrationstid #

Cirka 10 minuter

Respondentålder #

7-13 år (utvärderat i USA på barn med medelålder 10.3 ± 2.9 år).

Svenska rättigheter #

Copyright för den svenska versionen innehas av Håkan Jarbin.

Forskare och kliniker inom offentligägda inrättningar får göra kopior av den svenska versionen för eget bruk inomklinik eller forskning.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.