Child Parent Interaction Coding System

Beskrivning #

För noggrann analys av samspelet mellan späda eller små barn och deras föräldrar. Använder en av scenerna i LPT-testet. Ger både kvantitativa och kvalitativa data. Omfattande kodningssystem.

Behörighet #

Inga formella krav. Instruktionsvideo finns.

Administrationstid #

Filmningen tar 15-20 minuter.

Respondentålder #

0:3 – 4:0 år och deras föräldrar/motsvarande.

Svenska rättigheter #

Monica Hedenbro, www.hedenbro.se. Instruktionsfilmen beställs genom monica@hedenbro.se.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.