Conners’ Parent Rating Scale-Revised

Beskrivning #

Föräldraformulär avsett att vid screening av ADHD-symtom och för att samla in information om beteendeproblem som underlag vid bedömning av ADHD enligt DSM-IV.

Behörighet #

Adekvat akademisk utbildning (t.ex. psykolog, pedagog eller socionom som motsvarar Master-nivå) och utbildning iklinisk testning.

Antal items #

Långa versionen 80 frågor. Korta versionen 27 frågor

Administrationstid #

Långa versionen 15-20 minuter

Korta vertsionen 5-10 minuter

Respondentålder #

3-17 år

Utländska rättigheter #

Pearson www.pearsonassessments.com

CRS-R Technical Manual $89

25-pack QuickScore formulär $47 (long version) eller $49 (short version).

25-pack Feedbak formulär $44 (long eller short version).

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.