Coping Strategies Questionnaire

Beskrivning #

CSQ har använts för att mäta hur individer med kronisk värk hanterar sina besvär. Det har administrerats till en rad olika patientgrupper, bl.a. patienter med reumatiska besvär, fibromyalgi och ryggvärk.
Poängberäkning
Poängen för varje delskala (coping-strategi) är summan av de sex påståenden som utgör den
skalan.

Antal items #

50 items (48 items i 8 delskalor och två avslutande frågor om kontroll av smärta och möjlighet att minska smärta)

Svarsalternativ #

7 gradig skala: 0 = aldrig, 3 = ibland, 6 = alltid

Delskalor #

  1. Avleda uppmärksamhet (item: 3, 10, 13, 30, 31, 43)
  2. Omtolka smärtupplevelser (item: 1, 4, 11, 18, 34, 46)
  3. Självprat (item: 6, 8, 23, 26, 36, 37)
  4. Ignorera smärtupplevelser (item: 20, 22, 24, 27, 35, 40)
  5. Be och hoppas (item: 15, 17, 21, 25, 32, 41)
  6. Katastroftankar (item: 5, 12, 14, 28, 38, 42)
  7. Öka aktiviteter (item: 2, 7, 39, 44, 45, 47)
  8. Smärtbeteenden (item: 9, 16, 19, 29, 33, 48)

Tidsintervall #

Odefinierat.

Administrationstid #

15 minuter

Instruktion #

Här nedan kommer en rad påståenden på vad olika människor tänker och gör när de upplever smärta. Läs varje påstående, svara så gott du kan och tänk inte för länge på varje fråga. Markera för varje påstående hur du tänker eller gör, när du får ont, med en siffra från 0 till 6. Du får använda vilken siffra som helst på skalan och samma siffra får användas flera gånger.

Respondentålder #

Ingen rapporterad begränsning

Test-retest reliabilitet #

r = 0.48-0.71 (1 vecka)
r = 0.58-0.85 (5 veckor)

Cronbachs alfa #

α = 0.69-0.84 (delskalorna; Jensen & Linton, 1993)

Svenska normer #

I en grupp av 282 individer med långvarig ryggsmärta i Sverige rapporterade Jensen & Linton (1993) man följande
medelvärden för de olika subskalorna:
Avleda uppmärksamhet 11.7,
Omtolka smärtupplevelser 4.6
Självprat 15.8
Ignorera smärtupplevelser 11.9
Be och hoppas 11.2
Katastroftankar 12.1
Öka aktiviteter 14.7
Smärtbeteenden 16.2

Svenska rättigheter #

Okänt.

Utländska normer #

I en grupp av 61 patienter med långvarig ryggsmärta i USA rapporterade Rosenstiel & Keefe (1983) följande
medelvärden för de olika subskalorna:
Avleda uppmärksamhet 14.8
Omtolka smärtupplevelser 5.8
Självprat 21.1,
Ignorera smärtupplevelser 12.3
Be och hoppas 21.5
Katastroftankar 13.6
Öka aktiviteter 16.9
Inga värden finns för skalan Smärtbeteenden

Utländska rättigheter #

Anne K. Rosenstiel, Box C-258, Univ. of Colorado Health Sciences Center, 4200 East 9th Avenue, Denver, Colo. 80262, U.S.A.

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Investigated the internal consistency and reliability of a Swedish version of the CSQ. Ss were 282 Swedish adults (mean age 41 yrs) suffering from long term back pain. Internal consistency was investigated by calculating alpha coefficients, and test-retest reliability was investigated by a correlation analysis with 2 different test-retest intervals. Results reveal that the internal consistency of the Swedish CSQ is high and consistent with the American version. The test-retest reliability was not equally satisfactory, but the results support the usefulness of the CSQ as a tool in the clinical assessment of pain coping strategies.

Referens #

Rosenstiel, A.K., & Keefe, F.J. (1983). The use of coping strategies in chronic low back
pain patients: relationship to patient characteristics and current adjustment. Pain, 17, 33-44.

Tan, G., Jensen, M.P., Robinson-Whelen, S., Thornby, J.I., & Monga, T.N. (2001). Coping
with chronic pain: a comparison of two measures. Pain, 90(1-2), 127-33.

Stewart, M.W., Harvey, S.T., & Evans, I.M. (2001). Coping and catastrophizing in chronic
pain: a psychometric analysis and comparison of two measures. Journal of Clinical
Psychology, 57(1), 131-8.

Riley, J.L. 3rd., Robinson, M.E., & Geisser, M.E. (1999). Empirical subgroups of the
Coping Strategies Questionnaire-Revised: a multisample study. Clinical Journal of Pain,
15(2), 111-6.

Riley, J.L 3rd., & Robinson, M.E. (1997). CSQ: five factors or fiction?. Clinical Journal of
Pain, 13(2), 156-62.

Robinson, M.E., Riley, J.L. 3rd., Myers, C.D., Sadler, I.J., Kvaal, S.A., Geisser, M.E., &
Keefe, F.J. (1997). The Coping Strategies Questionnaire: a large sample, item level factor
analysis. Clinical Journal of Pain, 13(1), 43-9.

Dozois, D.J., Dobson, K.S., Wong, M., Hughes, D., & Long, A. (1996). Predictive utility
of the CSQ in low back pain: individual vs. composite measures. Pain, 66(2-3), 171-80.

Swartzman, L.C., Gwadry, F.G., Shapiro, A.P., & Teasell, R.W. (1994). The factor
structure of the Coping Strategies Questionnaire. Pain, 57(3), 311-6.

Geisser, M.E., Robinson, M.E., & Henson, C.D. (1994). The Coping Strategies
Questionnaire and chronic pain adjustment: a conceptual and empirical reanalysis. Clinical
Journal of Pain, 10(2), 98-106.

Keefe, F.J., & Williams, D.A. (1990). A comparison of coping strategies in chronic pain
patients in different age groups. Journal of Gerontology, 45(4), 161-5.

Burckhardt, C.S., & Henriksson, C. (2001). The Coping Strategies Questionnaire–Swedish
version: Evidence of reliability and validity in patients with fibromyalgia. Scandinavian
Journal of Behaviour Therapy, Vol 30(3), 97-107.

Jensen, I.B., Linton, S.J. (1993). Coping strategies questionnaire (CSQ): reliability of the
Swedish version of the CSQ. Scandinavian Journal of Behaviour Therapy, 22, 139-145.