d2 Test of Attention

Beskrivning #

Metod för att mäta koncentration och selektiv visuell uppmärksamhet i åldrarna 9-60 år. D2 är ett s k ”cancellationtest” och avser främst att ge ett mått på snabbhet i bearbetning samt kvalitet i prestationen vilken kräver att testpersonen diskriminerar mellan likartade stimuli, vilket ger information om koncentration och uppmärksamhet. D2 har bred tillämpning inom det neuropsykologiska området för mätning av koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar i samband med förvärvade hjärnskador, Alzheimers sjukdom, demenssjukdomar och alkoholmissbruk. Det används också i utredningar av uppmärksamhetsstörningar hos barn. Testmaterialet består av olika ”tecken” som består av antingen bokstaven d eller p med två, tre eller fyra ”prickar”. Testpersonens uppgift är att snabbt söka av och markera alla tecken som utgörs av d och två prickar (därav namnet d2).

Behörighet #

Leg. psykolog

Antal items #

14 rader med 16 tecken att markera.

Respondentålder #

9-60 år

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget AB, www.hogrefe.se

Initialt: d2 komplett omfattar manual, protokoll 20 st, samt två uppsättningar mallar: 1400 kr.

Fortsatt användning: 50 protokoll kostar 320 kr.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.