Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep

Beskrivning #

DBAS antas mäta olika sömnrelaterade kognitioner. Skalan är tänkt att identifiera specifika, irrationella och affektiva tankar som stör vid insomning, men också för att utvärdera förändringar i sömnrelaterade kognitioner.

 

Antal items #

En version med 30 (DBAS) och en med 10 items (DBAS-10). Det finns även en version med 16 items (DBAS-16).

 

Svarsalternativ #

VAS-skala (10 cm) med ändpunkter ”Stämmer inte alls på mig” och ”Stämmer helt på mig”

 

Delskalor #

Fem delskalor (DBAS):
– Feltolkning eller förstoring av sömnproblemets konsekvenser
– Kontroll och förutsägbarhet av sömn
– Orealistiska förväntningar på sömnen
– Felaktiga uppfattningar om orsakerna till insomnia
– Föreställningar om sömnförbättrande vanor

Tre delskalor (DBAS-10):
– Negativa konsekvenser av insomnia på kort sikt
– Negativa konsekvenser av insomnia på lång sikt
– Behovet av kontroll över insomnia

 

Tidsintervall #

Odefinierat.

 

Administrationstid #

20 minuter (DBAS) och 10 minuter (DBAS-10)

 

Instruktion #

Här följer ett antal påståenden som reflekterar föreställningar och attityder om sömn. Ange i hur hög grad som varje påstående stämmer överens med din uppfattning. Det finns inget rätt eller fel svar på dessa påståenden. Markera med ett lodrätt streck längs linjen. Försök att använda dig av hela skalan, hellre än att placera dina streck enbart vid ändarna.

 

Respondentålder #

Ingen rapporterad begränsning

 

Test-retest reliabilitet #

Ingen rapportering finns.

 

Cronbachs alfa #

α = 0.72 (DBAS)
α = 0.69 (DBAS-10)

 

Svenska normer #

Okänt.

 

Utländska normer #

Översikt finns i artikel av Baker & Sederer (2002)

 

Utländska rättigheter #

Charles Morin, Université Laval, École de Psychologie, Pavillon FAS, Sainte-Foy, Quebec, Canada G1K7P4
cmorin@psy.ulaval.ca

 

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Mental overactivity has been widely implicated in the development and maintenance of insomnia, making the accurate and valid measurement of cognitive variables of some importance. This study investigated the psychometric properties of 2 existing attributional scales. Data were presented from 178 clinic attending insomniacs (mean age 49.8 yrs) who completed the Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale (DBAS) and the Sleep Disturbance Questionnaire (SDQ). Standard procedures for the psychometric evaluation of scales were adopted. The internal consistency of the DBAS (30 items) was reasonable; however, a revised 10-item short form (DBAS-10) demonstrated a more robust principal component structure than the original scale. The derived subscales achieved satisfactory internal consistency, and the DBAS-10 demonstrated treatment-related measurement sensitivity. The DBAS-10, nevertheless, correlated highly with the DBAS. A 4-factor solution for the SDQ is also presented with alpha= 0.67. Internal consistency of these subscales ranged from 0.59-0.82. The association between the SDQ and DBAS-10 was modest suggesting that the scales have some independence. Results suggest that the scales offer potential for clinical and research work on insomnia.

 

Referens #

Espie, C.A., Inglis, S.J., Harvey, L., & Tessier, S. (2000). Insomniacs’ attributions: Psychometric properties of the Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep Scale and the Sleep Disturbance Questionnaire. Journal of Psychosomatic Research, 48, 141-148

Morin, C.M. (1993). Insomnia: Psychological assessment and management. New York: Guilford Publications.

Morin, C. M., Vallières, A., & Ivers, H. (2007). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep (DBAS): Validation of a brief version (DBAS-16). Sleep, 30(11), 1547-1554. https://doi.org/10.1093/sleep/30.11.1547

Edinger, J.D., Wohlgemuth, W.K., Radtke, R.A., Marsh, G.R., & Quillian, R.E. (2001). Does cognitive-behavioral insomnia therapy alter dysfunctional beliefs about sleep? Sleep, 24, 591-599.

Baker, H., & Sederer, L.I. (2002). Outcome measurement in sleep disorders. In Outcome measurement in psychiatry: A critical review (pp. 259-271), IsHak, W.W., Burt, T., et al. (Eds.), Washington: American Psychiatric Publishing.