Deweys Sociala berättelser

Beskrivning #

Deweys Sociala berättelser presenterades ursprungligen som ett informellt test på social förmåga. Testet används vid utredning av ”theory of mind”, framför allt av autismspektrumstörningar. I åtta korta historier beskrivs sociala situationer där de inblandade utför handlingar som är mer eller mindre socialt acceptabla. Vid 24 tillfällen i historierna ställs en fråga om hur patienten uppfattar beteendet som beskrivs i historien, huruvida det är relativt normalt, ganska besynnerligt, mycket märkligt eller chockerande i den situationen.

Antal items #

24 frågor

Respondentålder #

Vuxna

Svenska normer #

Inga svenska normer. Ett pågående projekt inom VG-regionen syftar till att skapa svenska normer. Hittills har inomramen för projektet testet översatts till svenska och vissa anpassningar till svenska förhållanden har skett. (Dunerfeldt m.fl., 2010)

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet.

Kostnadsfritt.