Deliberate Self-Harm Inventory – 9 item version

Beskrivning #

Självskattningsformulär avsett att fånga självskadebeteenden hos ungdomar.

Behörighet #

Inga formella krav.

Antal items #

9 frågor

Svarsalternativ #

För nio typer av fysiska självskadebeteenden skattas hur många gånger de förekommit senaste halvåret, från aldrig (0 poäng) till mer än fem gånger (6 poäng). Maxpoäng är 54 (9 x 6).

Cronbachs alfa #

a = 0.90 (Lundh m.fl. 2009)

Svenska normer #

DSHI-9 är utarbetat i en studie av 14-åringar i fyra skolor i södra Sverige (Bjärehed m.fl.). Pilotversionen DSHI-sutprovades på 123 svenska 15-åringar (Lundh m.fl. 2007).

Svenska rättigheter #

Ej förlagsutgivet.

DSHI-9 och DSHI-9r, kan fås genom Lars-Gunnar Lundh.

Lars-Gunnar.Lundh@psychology.lu.se.

Ingen kostnad.

Referens #

Bjärehed, J., & Lundh, L.G. (2008). Deliberate self-harm in 14 year old adolescents. How frequent is it, and how is itassociated with psychopathology, relationship variables, and styles of emotional regulation? Cognitive BehaviourTherapy, 37, 26-37.

Lundh, L.G., Karim, J., & Quilisch, E. (2007). Deliberate self-harm in 15 year old adolescents. A pilot study with amodified version the Deliberate Self-Harm Inventory. Scandinavian Journal of Psychology 48, 33-41.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.