Early Assessment Risk List for Boys/Girls

Beskrivning #

Risk/behovsbedömningsinstrument som bygger på evidensbaserad kunskap om riskfaktorer hos barn, familj och närmiljö som forskning visat har samband med fortsatt normbrytande beteende. Används som beslutstöd vid planering av behandling och andra samhällsinterventioner. De olika riskfaktorerna och hur de ska bedömas beskrivs i manualerna, en för pojkar och en för flickor.

Behörighet #

Inga formella krav. Utbildning/workshop om EARL-20/21 B/G rekommenderas.

Antal items #

Professionell skattning av 20/21 riskfaktorer. Förutsätter noggrann datainsamling från flera källor.

Respondentålder #

Pojkar 0-11 år, respektive flickor 0-11 år.

Svenska rättigheter #

EARL-20 B på svenska finns att beställa från www.kbt-tjanst.se.

EARL-20 B på svenska: Initialt: 150 kr + moms plus eventuell utbildning.

Fortsatt användning: Ingen kostnad.

EARL-21G: Uppgift saknas.

Utländska rättigheter #

Engelska versionerna finns att beställa från www.violence-risk.com.