Eyberg Child Behavior Inventory

Beskrivning #

Formulär avsett att mäta utageranden och problembeteenden hos barn 2-16 år. Fylls i av föräldrar och lärare.

Behörighet #

Akademisk utbildning (motsvarande masters-nivå i psykologi eller angränsande fält) plus utbildning i psykologisktestning.

Antal items #

2-16 år

Utländska rättigheter #

Originalversion på engelska beställs från PAR: www.parinc.com eller Ann Arbor: www.annarbor.co.uk.

Initial användning: Manual, 50 + 50 testformulär: 2040 kr ($192 / £170).

Fortsatt användning: Testformulär (finns 2 olika sorter): för 25 st 390 kr ($40 / £33).

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.