Empathy Index for Children and Adolescents /Bryant’s Empathy Index

Beskrivning #

Skapades för att fånga nivån på empatisk förmåga hos barn och ungdomar. Självskattningsformulär med 22 frågor/påståenden som barn upp till 12 besvarar med yes/no eller true/false (poängsätts 0 eller 1) och som äldre barn besvarar på en niogradig Likertskala från not at all like me till very much like me (poängsätts från -4 till + 4). Mäter antagligen flera dimensioner.

Antal items #

22 frågor

Svarsalternativ #

Barn upp till 12: yes/no eller true/false (poängsätts 0 eller 1)

Äldre barn: niogradig Likertskala från not at all like me till very much like me (poängsätts från -4 till + 4).

Respondentålder #

Barn i skolåldern.

Svenska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Ingen copyright angiven.

Instrumentet kan hämtas från Thompson Rivers University: http://www.tru.ca/faculty/wlroberts/bryant.pdf.

Utländska rättigheter #

Inte förlagsutgivet. Ingen copyright angiven.

Instrumentet kan hämtas från Thompson Rivers University: http://www.tru.ca/faculty/wlroberts/bryant.pdf.

Referens #

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.