Ericametoden

Beskrivning #

Ett kliniskt psykodiagnostiskt hjälpmedel vid bedömning av barn. Ursprung i Lowenfelds ”World Technique” som infördes i Sverige 1942. Metoden utarbetades 1946-49 av Gösta Harding m.fl. Lekdiagnostisk metod,standardförfarande, standardmaterial.

Ericametoden kan även vara ett bra behandlingsinstrument som kan fungera kontaktskapande då barnet inte vill tala om traumatiska upplevelser.

Behörighet #

Leg. psykolog

Svarsalternativ #

Standardmaterialet är 360 miniatyrföremål, speciellt utvalda att representera omvärlden. Barnet uppmanas att bygga med föremålen i en låda med sand vid tre tillfällen, och administreringen befrämjar barnets frihet att skapa sin värld. Barnets sätt att bygga tolkas symboliskt och ger utifrån psykoanalytisk teori upplysningar om behov, affekter och försvar.

Tidsintervall #

Uppgiften består i att bygga med standardleksakerna i en sandlåda vid tre tillfällen. Testmaterialet utgörs av 360 ”leksaker” (säljs i förpackningsenheter, begär separat förteckning).

Alla leksaker kan beställas separat. Kontakta kundtjänst på order@hogrefe.se

Administrationstid #

Observationstid högst 45 minuter vid tre tillfällen

Respondentålder #

3-12 år, företrädesvis 5-10 år, kan även användas med vuxna

Svenska normer #

Utvärderingen grundar sig på flera observations- och registreringsvariabler. Nya svenska normadata i Forsbeck Olsson(2006). 80 barn har byggt med materialet vid tre tillfällen vardera.

Svenska rättigheter #

Hogrefe Psykologiförlaget www.hogrefe.se

Initialt: Grundsats för hela materialet 31 315 kr , manual 750 kr , Forsbeck Olsson (2006) 190 kr.

Fortsatt användning:

10 st protokoll: 200 kr,

25 st utvärderingsblankett: 180 kr.

Referens #

Forsbeck Olsson, U. (2006). 2000-talets barn bygger i sandlådan – normering av Ericametoden. Ericastiftelsen/Mareld.

Dunerfeldt, M., Elmund, A., Söderström, B. (2010). Bedömingsinstrument inom BUP i Stockholm. Utvecklings- och utvärderingsenheten, Barn- och ungdomspsykiatri i Stockholms läns landsting.

Webblänk #

http://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Personlighetstest/Ericametoden/

Informationens bäst-före-datum #

2015-03-22