Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire

Beskrivning #

FABQ fokuserar specifikt på patientens föreställning om hur fysisk aktivitet och arbete skulle kunna eller kan påverka patientens ryggsmärta.

Antal items #

16 items

Svarsalternativ #

Summera frågorna för de två subskalorna. För subskalan Föreställningar om arbetet är Minimum poäng = 0, och Maximum poäng = 42. För subskalan Föreställningar om fysisk aktivitet är Minimum poäng = 0, och Maximum poäng = 24.

Delskalor #

Två stycken
1. Föreställningar om arbetet (item 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15)
2. Föreställningar om fysisk aktivitet (item 2, 3, 4, 5)

Tidsintervall #

Odefinierat

Administrationstid #

10 minuter

Instruktion #

Nedan följer olika erfarenheter av smärta som andra patienter har delgett oss. Var vänlig och ringa in lämplig siffra från 0-6 för varje påstående för att ange i vilken utsträckning fysiska aktiviteter – som att böja sig, lyfta, promenera eller köra bil – påverkar eller kan tänkas påverka din ryggsmärta.

Respondentålder #

Arbetsför ålder

Test-retest reliabilitet #

r = 0.74

Cronbachs alfa #

α = 0.88 (föreställningar om arbete)
α = 0.77 (föreställningar om fysisk aktivitet)

Svenska rättigheter #

Okänt.

Utländska normer #

I en studie var medelvärdet på skalan om arbetet för en grupp patienter med kronisk ryggbesvär 21,9 (standardavvikelse = 14,3) (Waddell et al., 1993).
I en studie var medelvärdet på skalan om arbetet för en grupp patienter med akuta besvär 23,8 och med kroniska besvär 27,5 (Ciccone & Just, 2001)

Utländska rättigheter #

Gordon Waddell, Orthopaedic Department, Western Infirmary, Glasgow G11 6NT, Scotland, UK

Abstract originalartikel #

Abstract originalartikel: Developed a FABQ, based on theories of fear and avoidance behavior and focused specifically on patients’ beliefs about how physical activity and work affected their low back pain. Test-retest reproducibility in 26 patients was high. Regression analysis in 184 patients (aged 18-60 yrs) showed that fear-avoidance beliefs about work accounted for 23% of the variance of disability in activities of daily living and 26% of the variance of work loss, even after allowing for severity of pain. Results confirm the importance of fear-avoidance beliefs and demonstrate that specific fear-avoidance beliefs about work are strongly related to work loss due to low back pain.

Referens #

Waddell, G., Newton, M., Henderson, I. Somerville, D., & Main, C.J. (1993). A Fear-
Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ) and the role of fear-avoidance beliefs in chronic
low back pain and disability. Pain, Vol 52(2), 157-168.

Fritz, J.M., & George, S.Z. (2002). Identifying psychosocial variables in patients with
acute work-related low back pain: the importance of fear-avoidance beliefs. Physical Therapy,
82(10), 973-83.

Swinkels-Meewisse, E.J.C.M., Swinkels, R.A.H.M., Verbeek, A.L.M., Vlaeyen, J.W.S., &
Oostendorp, R.A.B. (2003). Psychometric properties of the Tampa Scale for kinesiophobia
and the fear-avoidance beliefs questionnaire in acute low back pain. Manual Therapy, 8(1),
29-36.