Fobischema-III

Beskrivning #

FSS-III (Wolpe & Lang, 1964) är ett självskattningsformulär som används för att mäta generella fobiska tendenser. Det består av en lista på 76 objekt och situationer som kan orsaka rädsla eller andra obehagliga känslor. För varje objekt eller situation ska klienten skatta hur mycket han/hon störs av denna i nuläget på en skala mellan 1 (inte alls) till 5 (väldigt mycket). Faktoranalyser har visat att formuläret består av fem olika faktorer som representerar social rädsla, agorafobisk rädsla, rädsla för kroppslig skada/döden, rädsla för sexuella/aggressiva scener samt rädsla för ofarliga djur. Testet uppvisar god validitet och reliabilitet (Blankstein, Flett, Hewitt & Eng, 1993).

Antal items #

76

Svarsalternativ #

1 = inte alls, 2 = litet, 3 = en hel del, 4 = mycket, 5 = väldigt mycket

Delskalor #

5 stycken, men poängen presenteras för hela skalan. 1. social rädsla 2. agorafobisk rädsla 3. rädsla för kroppslig skada/döden 4. rädsla för sexuella/aggressiva scener 5. rädsla för ofarliga djur.

Tidsintervall #

Inte angivet; ”nu för tiden”

Administrationstid #

20 minuter

Instruktion #

Nedanstående frågor innehåller saker och situationer som kan orsaka rädsla eller andra obehagliga känslor. Läs varje fråga och bedöm hur mycket du nu för tiden störs av den beskrivna saken eller situationen. Ringa därefter in den siffra som bäst beskriver din känsla.

Respondentålder #

Okänt

Test-retest reliabilitet #

Okänt

Cronbachs alfa #

α = 0.93 (Internetadministration) α = 0.95 (pappersadministration)

Svenska normer #

Spindelfobiker (n=28): Före behandling M=138.6 (sd=23.1) Efter behandling M=123.1 (sd=20.4) Ormfobiker (n=28): Före behandling M=136.2 (sd=13.5) Efter behandling M=123.5 (sd=21.2)

Svenska rättigheter #

Okänt, men Lars-Göran Öst har översatt. Han säger att studenter vid psykologutbildningarna och praktiserande läkare och psykologer använda formuläret utan kostnad.

Utländska normer #

Icke-klinisk: – män 144.63 (sd=32.28) – kvinnor 164.33 (sd=33.91)

Utländska rättigheter #

Gratis i originalartikeln. Finns dock kommersiell version från http://www.edits.com/

Abstract originalartikel #

Abstract saknas i original artikeln.

Referens #

Wolpe, J., & Lang, P. J. (1964). A fear survey schedule for use in behaviour therapy. Behaviour Research and Therapy, 2, 27-30.

Webblänk #

Informationens bäst-före-datum #

2026-08-10