Gambling Symptom Assessment Scale

Beskrivning #

G-SAS är ett självskattningsinstrument med 12 frågor som är bedömer svårighetsgraden av symptom på spelberoende(Hasardspelsyndrom) och eventuell förändring under en behandling. Det är inte tänkt att G-SAS ska fungera som ett diagnostiskt instrument, ej heller som ett screeninginstrument. Samtliga frågor handlar om upplevda symtom under de senaste 7 dagarna där deltagaren får skala på en skala mellan 0 – 4 (beskrivningen av skalan skiljer sig åt för de olika frågorna).

Antal items #

12

Svarsalternativ #

0 – 4 med olika beskrivna skalor för varje item

Delskalor #

Fråga 1 – 4 mäter spelsug vad gäller frekvens, intensitet och i vilken utsträckning man upplever sig kunna kontrollera sitt spelsug. Item 5-7 mäter tankar relaterade till spel och item 8 handlar om hur mycket tid man lagt ner på spel eller spelrelaterade aktiviteter. Item 9 handlar om upplevelser av anspänning och förväntan inför ett speltillfälle. Item 10 rör spänning och njutning associerat med att vinna. Item 11 handlar om känslomässig stress relaterat till spelandet och item 12 handlar om negativa konsekvenser i form av personliga problem som spelandet har orsakat.

Scoring (poängsättning) #

Svaren till frågorna poängsätts mellan 0 – 4 där skalan är från 0 = inte alls till 4 = extrema och för vissa frågor (3 och 8) en tidsangivelse från 0 = inte alls till 4 = mer än 21 timmar och för fråga 2 och 5 en frekvensskattning 0 = inte alls till 4 = in princip konstant.

Tidsintervall #

Senaste veckan

Administrationstid #

5 minuter

Instruktion #

Minimal

Cronbachs alfa #

Cronbach’s α = 0.890

Svenska rättigheter #

Svensk översättning av G-SAS © 2017 av Viktor Månsson och Anne H Berman, Karolinska Institutet, efter godkännande från Suck Won Kim och Jon Grant.

Abstract originalartikel #

Two hundred seven patients with DSM IV Pathological Gambling Disorder completed both the Gambling Symptom Assessment Scale (G-SAS) and the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale – modified for Pathological Gambling (PG-YBOCS) at baseline visit and weekly or biweekly thereafter during the 12 week study period. The week 1 to week 2 visit data were used to assess test-retest reliability. Weekly or biweekly data were used for the G-SAS validity. The PG-YBOCS reliability and validity data have been published previously. We used the PG-YBOCS as the established scale and compared the G-SAS performance to the PG-YBOCS. Test re-test reliability was statistically significant. The correlations between the G-SAS and the PG-YBOCS and Clinical Global Impression rating were excellent. Findings suggest that the G-SAS is reliable and valid in assessing changes in symptoms during a drug treatment study.

Referens #

Kim, S.W., et al., The Gambling Symptom Assessment Scale (G-SAS): a reliability and validity study. Psychiatry Research, 2009. 166(1): p. 76-84.

Karma (denna person ska vi tacka mest för information kring formuläret) #

Viktor Månsson, viktor.mansson@ki.se